ZÁPIS Z MĚSÍČNÍHO MÍTINKU S VEDENÍM VALEO - Rakovník

Výsledky T16

Pracovní úrazy 0

Absence 3,8% 

DLE 61,9%

Service rate 100% 

Nákupní index 101% 

PPB 38 232 

Náklady na nekvalitu na rozpočtu

 

Výsledky M22

Pracovní úrazy 0

Absence 3,8% 

DLE 65,7% 

Service rate 100%

Nákupní index  104% (dražší nákup granulátu - strmý vzestup ceny)

PPB 11 904 

Náklady na nekvalitu v souladu s rozpočtem

 

Situace v závodě: 

Výroba běží na cca 50%, obě entity vykazují ztrátu za srpen i za 3. čtvrtletí. Na říjen předpokládáme o ¼ menší prodeje/odvolávky oproti rozpočtu. Není v plánu snižovat kmenový stav Valeo operátorů, pokud budou objednávky nižší o více než 25%, budou omezovány pouze počty temporary zaměstnanců. Příjezd třetí vlny zahraničních zaměstnanců (Ukrajinci) byl, v návaznosti na výše uvedené důvody, zrušen. Nastoupilo tedy méně, než 40 Ukrajinců (původní plán byl 70 osob). Ke snížení stavu operátorů také dochází přirozenou fluktuací. Budou vyhlášeny překážky v práci pro THP 5 dní (v říjnu).

 

Praha:

Probíhá plánování dovolených, překážky nevyhlášeny, CDV má o 30 lidí méně než je v headcount budgetu.

CDA:

Výsledky T29

Pracovní úrazy 0

Absence 2,9% 

DLE 71%

Service rate 100% 

Nákupní index 97,4% 

PPB 2 387 

Náklady na nekvalitu na rozpočtu

Výsledky E09

Pracovní úrazy 0

Absence 1,8% 

DLE 77,36%

Service rate 100% 

Nákupní index 99,8% 

PPB 0 

Náklady na nekvalitu na rozpočtu.

 

Situace v závodě:

Provozní marže (OM) 2 ciferná ztráta, snížení o 4% v prodejích. Výhled na září již nyní avízuje 20% ztráty objednávek. 

E09 - senzory - propad o 40% za srpen (odstávka a dovolené), hrubá marže (GM) -10% oproti rozpočtu. V září očekáváme -30% propad (zvláště snížení objednávek VW).

Dělnické variabilizační schůzky reagují na požadavky obchodní skupiny - s propadem je potřeba počítat. Aktuálně zůstávají i temporary - je možné je převést na jiné než výrobní aktivity (sorting, rework) a správně alokovat náklady na ně. Pokud budou vyhlášeny překážky v práci, budou se v první řadě týkat kmenových zaměstnanců.

Závod převzal některé objednávky závodu v Ben Arouse (nahrazení produkce). Na 2 linkách tedy běží produkce, dále roste počet zaměstnanců v projektu K99 (smart bar BMW požadavek na nábor). Výhledově by samozřejmě bylo, v případě ponížení výroby, v jednání snížení počtu temporary zaměstnanců.

Plán: konec roku se předpokládá 5+2 volna, jiná omezení nejsou v plánu.

 

Odbory:

Žádost o poskytování informací ohledně poměru temporary/kmenoví zaměstnanci - měsíčně, nejlépe na každém meetingu.

Valeo:

Bude zahrnuto do každé schůzky.

Odbory:

Ergonomická měření - zaměstnanci by chtěli znát výsledky, MEB data předaná společnosti, která měří ergonomii prý nebyla správná.

Valeo: 

Pro MEB současná zpráva z měření je konzultována s dodavatelem s cílem porozumět předloženým výsledkům, předpokládá se definitivní platný report odsouhlasit v průběhu října a vytvořit dodatečný akční plán pro jednotlivá pracoviště. Již od počátku roku probíhají úpravy na linkách a na formách s cílem ulehčit zátěži operátorů, tyto změny postupně nabíhají. Do konce roku bude provedeno další měření linek MEB po implementaci všech opatření z akčního plánu. 

Akční plán pro A0 je vypracován, obsahuje několik málo bodů k vylepšení ergonomie, odborová organizace bude s tímto akčním plánem seznámena. 

 

CDA - B3B4 bylo nejnáročnější stanoviště, které končí během října. PQ26 bude doplněno poloautomatickou linkou.

 

Odbory:

Smartbar linka je stále hlučná, jaké jsou tedy výsledky? Prostor ovlivňuje odpočinkovou zónu - není zde rozumět při hovoru přes stůl.

Valeo CDA:

70 dB hlučnost - což je horní mez zákonného limitu, řešeno odhlučněním komínu - na trhu není materiál a to oddálilo řešení (cca KT42). Vliv na odpočinkovou zónu bude možné posoudit až po realizaci odhlučňovací stěny.

Návrh kolektivní smlouvy - předán první návrh.

1 kolo Kolektivního vyjednávání je domluveno na 5.10.2021