KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ PRO ROK 2021 - POKRAČOVÁNÍ - Rakovník

Návrhy Odborové organizace a reakce vedení Valeo:

Pro vyjednávání jsme předložili 6. konkrétních návrhů:

1. změna papírových Flexi passů za benefitovou kartu, ODSOUHLASENO k 1.1.2021

2. pracovní výročí "Počet let ve firmě" odstranit datum pro účely výpoču pro THP, nemají měsíční senioritu,

ZAMÍTNUTO, po diskusi jsme od tohoto bodu ustoupili,

Mzdová část KS:

3. změna pracovní doby pro THP na 37,5 hodiny (požadavek především žen z THP), ZAMÍTNUTO, 

pracovní úvazek bude možné dohodnout s nadřízeným,

Odborová organizace po diskusi souhlasí, návrh by ohrozil konkurence schopnost Valeo Praha, cena vers. hodina práce,

4. zvýšení příplatku za práci v noci, vedení souhlasí, ale s podmínkou, podmínka je splněna požadavkem všech 3. závodů Valeo,

5. finanční podmínky pro ukončení pracovního poměru, navýšené odstupné je nutné vyjednávat pro každý rok, vedení 

Valeo souhlasí, ale s podmínkou, Odborová organizace na svém požadavku trvá bez podmínek,

6. nejdůležitější část vyjednávání, navýšení smluvních mezd pro THP a tarifů pro dělníky o inflaci, ZAMÍTNUTO

vedení se odkazuje na vládní rozpočet daní, snížení na 15% a 23%,

Odborová organizace se zamítnutím nesouhlasí a předkládá nový návrh:

s přihlédnutím k předpokládané míře infalace za rok 2020 a poklesu průměrné dělnické mzdy zde ve Valeo  Rakovník,

která byla za první pololetí 2020 v částce 30.678,- Kč, (1. pololetí 2019 34.262 Kč),

navrhujeme pro všechny typy zaměstnanců (struktuta a dělníci), jednotnou částku navýšení mezd o 1000 Kč.

Vedení Valeo předložilo návrh k pozastavení bonusů a to je ta výše zmíněná podmínka?

 THP, pololetní bonus obnovit, ale opět vázat na rozpočet, (operating margin) a improvement bonus zrušit,

 Dělníci, improvement bonus obnovit  a pololetní bonus zachovat a podvázat rozpočtem.

Odborová organizace s návrhem Valeo nesouhlasí a trvá na současném změní.

Poznámka: z jednání vyplívá, že v roce 2021 a 2022 bude problém splnit rozpočet. To by zřejmě znamenalo,

že dopředu uvažuje o úspoře nevyplacením pololetních bonusů, pokud by byli podvázány rozpočtem.

Uvítám, když  na fóru vyjádříte svůj názor na tuto záležitost. Samozřejmě jen slušně a k věci, prosím !!!! Děkuji za váš případný názor.

S pozdravem přeseda ZO Luboš Bidrman