Výroční členská schůze Základní Organizace OS KOVO - Žebrák

Vážení kolegové odboráři, zvu vás na naši výroční členskou schůzi která bude dne 24.10.2018 v restauraci "U lva" v Žebráku od 16:00 hod. Občerstvení je zajištěno.

Ty nejdůležitější  body programu, které lze ještě upravovat, měnit, navrhovat jsou:

1. Otázky spojené s hospodařením: za rok 2017 - správa Kontrolní a Revizní komise,  průběh hospodaření v roce  2018 a  návrh rozpočtu na rok 2019.

2. Otázky spojené z kolektivním vyjednáváním na rok 2019.

3. Různé - je toho hodně, co budeme chtít probrat.