Zdaňovací období 2018 - Žebrák

Připomínám členům, že pokuď si budou dělat "daně" individuálně, to jest ne přez mzdovou učtárnu, tak potvrzení vám vydám na vaši žádost já (předseda ZO).

Pro urychlení prosím žádejte písemně na SMS nebo e-majl.