Valeo Žebrák a opatření spojené s Koronavirem - "COVID 19"

Kolegové,

 
jelikož se opět začínají objevovat různé nesmyslné "řeči/kachny" z kuřárny a zároveň si lidé stěžují, že nejsou informováni v rámci 5' od Supíků, tak prosím o okamžitou informaci všem operátorům v rámci pětiminutovek:
 
 1. Ve Valeo Žebrák není k 20.3.2020 nikdo nakažený COVID-19 !
 2. Žádná karanténa na náš závod vyhlášená nebyla - ani vládou, ani žádnou francouzskou "mocí", jak se ke mně dostalo
 3. Výrobu nezavíráme, jen ponižujeme na základě snížených odvolávek od finálních zákazníků, kteří uzavřeli některé svoje závody v Evropě (PSA, Renault, VW, Škoda, atd...)
 4. Žádné masové propouštění našich zaměstnanců se neplánuje
 5. Výrobní plán pro příští týden (W13) je cca o 60% nižší než standardní týdny v tomto roce a k tomu je přizpůsobena výroba a i všechny režijní náklady
 6. Výrobní plán pro týden (W14) je nicméně nižší již jen o 30% a následující týdny nadále navyšují - nicméně bude potvrzeno během následujícího týdne
 7. Plán kdo, kdy bude kdo chodit vychází z dnešního MPS a bude komunikován APU managery jednotlivých oddělení
 8. Ochranné masky, roušky, respirátory, tak jak bylo definováno v interní komunikaci jsou povinné a nerespektování se bude posuzovat jako hrubé porušení pracovní kázně a to bez vyjímek
 9. Plošná dezinfekce kanceláří a výrobních prostor, která probíhá 2x týdně je akce preventivní a není zdraví škodlivá
 10. Komunikace je v této komplikované situaci nejdůležitější a proto na Vás všechny apeluji: mluvte s lidmi, vysvětlujte, používejte naše komunikační zóny, komunikujte informace, které dostáváte maile z HR... Naučte je ptát se -  místo spekulací na kuřárně a facebooku.
 11. Zároveň pokud máte dotazy, na které sami nemáte odpověď - ptejte se APU managerů a nestyďte se přijít i za mnou
 
Děkuji a přeji hezký víkend