Valeo Žebrák a opatření spojené s Koronavirem - "COVID 19"

Zápis z jednání s odborovou organizací v závislosti na aktuální situaci COVID-19 a další plánování výroby / Internal Notice

 

Za zaměstnavatele Valeo Výměníky Tepla, s r.o. se sídlem Skandinávská 992, 267 53 Žebrák jednání přítomen:

Stephane Delgranche, SGM

Kamil Brabec, výrobní ředitel

Alexandra Burešová, HRM

Za odborovou organizaci jednání přítomen: Jozef Anděl, předseda ZO OS KOVO  Valeo Žebrák

    Karel Lahovský, člen komise ZO OS KOVO

 

V souvislosti se stávající situací na COVID-19 a s pokračujícími zákaznickými odvolávkami pro závod v Žebráku, jsme se dohodli na následujícím:

 

  • Zaměstnavatel a Odborová organizace se dohodli, že na měsíc duben a květen bude zmrazen  VPS bonus (tzn. nebudou se nastavovat cíle, bonus nebude vyhodnocován a proplacen). 

  • The Employer and the Unions have agreed that for the month-end April and May, the VPS bonus is cancelled (targets will not be set, validated and paid-out)

  • Návrh za krácení semestrálního bonusu S1 na 70% (důvodem jsou předpokládané tržby na 70% během S1), tzn. návrh vedení snížení bonusu z částky 10.000,- na 7.000,- , vyplaceno formou Cafeteria benefit. Odbory si vzaly čas na vyjádření do konce května 2020.

  • Another proposal was mentioned by the management - semestrial bonus for S1 to be shortened (the reason is decrease of total sales to 70% for S1), this represents bonus decrease from 10.000 to 7.000, paid out as Cafeteria benefit. Unions have taken time to consider this proposal until the end of May 2020.

 

V Žebráku dne 28.04.2020