Valeo Žebrák a opatření spojené s Koronavirem - "COVID 19"

Zápis z jednání s odborovou organizací v závislosti na aktuální situaci COVID-19 a další plánování výroby / Internal Notice

 

Za zaměstnavatele Valeo Výměníky Tepla, s r.o. se sídlem Skandinávská 992, 267 53 Žebrák jednání přítomen:

Stephane Delgranche, SGM

Kamil Brabec, výrobní ředitel

Alexandra Burešová, HRM

Za odborovou organizaci jednání přítomen: Jozef Anděl, předseda ZO OS KOVO  Valeo Žebrák

    Kateřina Šašková, členka komise ZO OS KOVO

 

Na mimořádném jednání k aktuální situaci COVID-19 jsme dohodli na následujícím:

 

  • Zaměstnavatel a Odborová organizace se dohodli, že po dobu platnosti vládního programu Antivirus a v době, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu dohodnuté týdenní pracovní doby ve smyslu ust. §209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dočasné omezení odbytu výrobků zaměstnavatele z důvodu uzavření našich zákazníků v souvislosti s pandemií nákazy COVID-19), zaměstnancům bude poskytnuta náhrada mzdy ve výši 70 % jejich průměrného výdělku.

  • The Employer and the Unions have agreed that within the duration of the governmental program Antivirus and in the time when the employer is not able to allocate work to employees within the agreed weekly working hours for the reasons set out in Section §209 of the Labor Code č.262/2006 (due to temporary restrictions on the market and due to closing of customers related with the pandemic of COVID-19), employees will receive 70% of their average wage/salary.V Žebráku dne 14.04.2020