"Prezidentské volby 2023" - Žebrák

Kolega Středula prokázal od počátku 90 let, kdy se stal profesionálním odborářem, že jeho občanské postoje promítnuté do odborové práce nejprve  v OS KOVO a nyní již třetí volební období v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) jsou dobrým předpokladem pro to, aby měl právo ucházet se jako občanský kandidát o funkci prezidenta ČR. Jeho zápal, tah na branku a schopnost vstřebat obrovské množství informací a také je vhodně použít v zájmu lidí práce při diskusních vystoupeních v médiích, nebo při jednání s politiky či zaměstnavateli jsou příkladné.

Jménem orgánů OS KOVO si Vás dovoluji požádat k případnému podpisu, pokud s možností kandidatury Josefa Středuly souhlasíte.

Petiční archy jsou k dispozici u mě, které po vyplnění budu přímo zasílat panu J.Středulovi.

S pozdravem, předseda ZO, J.Andel