Kolektivní vyjednávání pro rok 2021...ukončení. - Žebrák

KS byla podepsáná v rozsahu změn pro rok 2021, jak již bylo popsáno v článku ze dne 12.12. 2020 "...pokračování č. 2.  Při dalších  jednáních  již nedošlo k žádným posunům. Chci touto cestou poděkovat všem zaměstnancům kteří vyjádřili svůj názor k dané věci a výrazně tak napomohly ke konečnému rozhodnutí podepsat/nepodepsat/ukončit jednání..atd.

KS je vyhotovena ve třech originálech. Jeden je u ředitele společnosti, jeden na HR (k dispozici pro nahlédnutí pro zaměstnance) a jeden je u mě ( k dispozici pro nahlédnutí pro zaměstnance ).

V elektronické podobě je k dispozici na Life%z%Zebrak / Personální informace.

S pozdravem , předseda ZO, Jozef Andel