Kolektivní vyjednávání pro rok 2021....pokračování - Žebrák

Závěr jednání bych jednoduše shrnul asi následovně:

1.) vzájemnou argumentací  jsme našli společnou shodu téměř u všech původních návrzích, ať už byl návrh ze strany zaměstnavatele přijat, nebo taky zamítnut,

2.) ovšem v jednom velmi důležitém bodě, a tím je "roční valorizace mezd" jsme spolu shodu NENAŠLI !!!!! Náš původní návrh byl +5% z aktuální tarifní mzdy. Protinávrh zaměstnavatele byla ČISTÁ NULA !!!!!!!!!!!

Návrh na "čistou nulu" jsme ještě v průběhu schůzky zamítli. Argumentace jako budoucí zrušení super-hrubé mzdy a tím vám zůstane víc peněz je pro nás zcela irelevantní. Stát v případné změně daňového systému nám jako zaměstnancům žádné peníze na výplatu nepřidává ,                                     pouze nám MÉNĚ VEZME !!!!!!!!

Jen připomenu, že daňové zatížení občana ČR je jedno z největších v rámci EU. Podle dostupných informací připadl tzv. den daňové svobody v roce 2018 na 22.5. ale v roce 2020 na den 23.6. To znamená, že letos všichni pracující "odevzdali" státu na přímých i nepřímých daňích o jednu výplatu navíc !!! Případné zrušení super - hrubé mzdy to jen mírně zlepší, nic víc. V žádném případě se ovšem tím nemůže ohánět zaměstnavatel zda bude, nebo nebude valorizovat mzdy.

3.) Na tento sporný bod (valorizace mezd) jsem dnes odpověděl kompromisním návrhem a to na zvýšení mezd pro všechny typy profesí bez rozdílu, plošně o částku 1.000,-Kč / měsíčně. Tento nový návrh "kopíruje" předpokládanou míru inflace za rok 2020 k poměru k naši průměrnej dělnické mzdy.

Jen ještě řeknu, že naše průměrná dělnická mzda včetně všech příplatků  je přibližně o 6.000,-Kč nižší, než celostátní průměr ke konci listopadu 2020.

Uvítám, když  na fóru vyjádříte svůj názor na tuto záležitost. Samozřejmě jen slušně a k věci, prosím !!!! Děkuji za váš případný názor.

S pozdravem, předseda ZO, J.Andel