Kolektivní vyjednávání pro rok 2021....pokračování č.2 - Žebrák

Výsledek jednání je následující:

A) Co se domluvilo a na čem se našla shoda:

- hodnota stravenky jako náhrada při nemožnosti zajistit závodní stravování z  50 na 70,-Kč (7,5 hod až 8 hod směna) a na 100,-Kč ( 12 hod směna). Příspěvek zaměstnance zůstává 15,-Kč ,

-individuální kulturní akce...200.000,-Kč (muzikály, kino a pod),

-balíček do AQP Praha,

-příplatek za noční z 16,-Kč na 20,-Kč / hod,

-bonus na dovolenou 10 + 10 tisíc v poukázkách + zásadní změna podmínek - zrušena podmínka nároku/ nenároku za nemoc....naopak "bez nároku" po písemném napomenutí za nedodržení pracovní kázně, nebo neomluvenou absenci !!! Nově dostane bonus i pracovník, který v daném období odpracuje jen část pololetí odpovídající částce 1650,-Kč / měsíc...například nové nástupy v průběhu pololetí,

- relax dny...tzv 6-tý týden volna. 

Zde zaměstnavatel cílí své zdroje ke spokojenosti zaměstnanců v oblasti benefitů a tzv. Well-bigu (trochu jsem to počeštil).

B) Co se nedomluvilo a na čem se shoda nenašla:

-zaměstnavatel nesouhlasí se změnou v oblasti příspěvku na dojíždění....to se dotýká hlavně zaměstnanců tzv. víkendových směn,

-zaměstnavatel nesouhlasí s žádnou valorizací mzdy, trvá na svém názoru že se pro rok 2021 navyšovat základní mzdy nebudou...tady musím konstatovat, že i politici ve svých různých neoficiálních prohlášeních prohlašují, že zrušením super-hrubé mzdy zůstane zaměstnancům více peněz (našim dělníkům přibližně 2.000,-Kč) a tím aby se v dnešní "covidové" době nevytvářel nátlak na zaměstnavatele z důvodu nárůstu mezd. Tento argument nechávám na vaše posouzení.

Závěr:

Žádám tímto zaměstnance o vaše vyjádření zda podepsat tento návrh, nebo nepodepsat. Je důležité si čestně říct, že podepsáním nebude valorizace mzdy pro rok 2021 a s tím se všichni musíme smířit, ale bude všechno popsané v bodu A),  nebo nepodepsat navrhovaný dodatek a v daném okamihu nemáme dohodnuté vůbec nic   a budeme čekat na to, "co přinese budoucnost".  Je to na vás !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jak rozhodnete.

PODEPSAT / NEPODEPSAT....pište mi e-mailem, SMS nebo zdělte i při osobním setkání. ANO? či NE? Většina názorů rozhodne !!!!!!!!!!!!! Vaše názory uzavřu 12.1.2021. Děkuji za účast.

S pozdravem, předseda ZO, J.Andel