Kolektivní vyjednávání pro rok 2021 bylo zahájeno !!! - Žebrák

Podstatou všech návrhů je :

1)  pro rok 2021 udržet přirozený nárůst mezd k udržení sociálního smíru a zachování finančních jistot zaměstnanců a to i vzhledem k předpokládané inflaci v roce 2020,

2)  zachování benefitů na kterých jsme se se zaměstnavatelem domluvili již v minulosti,

3) nový návrh na podporu seniority zaměstnanců a k omezení fluktuace,

4) technické úpravy KS které nemají zásadní, případně jen minimální význam na obsah věci  v souladu se změnami které proběhli za období 2019-2020, například dílčí změny v oblasti závodního stravování,vnitřní předpis ( směrnice ) upřesňující dopravu zaměstnaců, některá názvosloví a pod. 

V závěru bych rád konstatoval, že našim cílem je uzavření nové KS do konce roku tak, aby jsme o vánocích již měli jasno jak na tom budeme v příštím roce. 

S pozdravem, předseda ZO, J.Andel