Kolektivní vyjednávání - Žebrák

Dohoda je uzavřena, oficiální podepsání KS a dodatku ke KS  je napláno na 7.12. 2018. Konkrétní body dohody budou prezentované výrobním pracovníkům dne 12.12.2018 na "Setkání operátorů" a THP pracovníkům dne 14.12.2018 na "Enlarged meeting"