Kolektivní smlouva (KS) a Mzdový výměr (MV) 2023 - Žebrák