Za pouhý rok přibylo 7,5 tisíce kováků - Rakovník

  • Zveřejněno: 03.03.2018                            Autor: (jom)

Kredit odborů začal poprvé od přelomového roku 1989 vzrůstat. Jen za loňský rok vstoupilo do největšího odborového svazu v zemi – OS KOVO – přes sedm a půl tisíce členů. A co víc, nejde jen o zaměstnance v kovoprůmyslu.

Důvěru v nejvýznamnější odborový svaz s členskou základnou čítající 96 tisíc jedinců mají i lidé z jiných oborů – například z oblasti zdravotnictví nebo mlékárenského průmyslu. Vzrůstající zájem o členství v odborech hlásí také Českomoravská konfederace odborových svazů.

Zajímavým paradoxem je skutečnost, že k nejvyššímu nárůstu nových členů došlo v období ekonomického boomu a vzrůstu mezd.

Odbory chytily druhý dech

Pod hlavičkou OS KOVO jen loni vzniklo 15 nových základních organizací a 21 takzvaných seskupení členů. V databázi svazu je tedy k dnešnímu dni celkem 604 základních organizací a 62 seskupení členů. Ta umožňují, aby zaměstnanci požívali všech výhod členství v odborech, aniž by museli mít obavu z toho, že je zaměstnavatel bude šikanovat. Podle předsedy OS KOVO Jaroslava Součka je právě to jednou, i když ne jedinou, významnou skutečností, která zvýšila zájem o členství v organizaci. „Má to ohlas v sousedních firmách v daném regionu a zaměstnanci z těchto firem kontaktují naše příslušná regionální pracoviště se žádostí o založení seskupení členů. Dobré příklady táhnou! Proto se pokles členů zastavil. Ve vedení svazu jsme schválili nový předpis, který umožní tuto činnost lépe finančně ohodnotit. Mám radost z toho, že se postupně řada seskupení mění na základní organizace s právní osobností, protože se daří vygenerovat v těchto seskupeních funkcionáře, kteří jsou ochotni převzít na sebe odpovědnost,“ upozorňuje předseda kováků Jaroslav Souček.

Atraktivitu a prestiž svazu významně zvyšuje rozsáhlý servis, jaký v jiných OS nenajdou. „Žádný jiný odborový svaz nemá profesionální síť skládající se z deseti regionálních a jednoho detašovaného pracoviště, v nichž jsou přítomni přímo zaměstnanci OS KOVO. Jsme blíž našim členům a můžeme jim poskytnout veškerý servis daleko rychleji a efektivněji,“ upozorňuje místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. K propagaci odborů přispěly také protestní akce: „Odborový svaz KOVO je zhruba od září 2015 více vidět v médiích. Tehdy proběhla ve firmě IG Watteeuw ČR devítidenní stávka a tamní základní  organizace tuto stávku s naší pomocí vyhrála. Poté následovala řada dalších vyhraných sporů, stávkových pohotovostí, protestních mítinků… Také díky tomu je o OS KOVO neustále zájem ve všech regionech ČR.“

Pozitivní obrat potvrzuje také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Rok 2017 je doslova zlomovým rokem, pokud jde o vývoj členské základny. ČMKOS v roce 2017 zaznamenala nárůst o 13 532 členů, nově bylo v tomto roce založeno 97 odborových organizací. Trend poklesu členské základny se otáčí. Velký vliv na vstup do odborů měla a má kampaň Konec levné práce. Od doby jejího trvání (září 2015) bylo založeno 202 nových odborových organizací a do odborů celkem za toto období vstoupilo 26 684 členů. Kampaň dodala zaměstnancům odvahu a inspiraci více se zajímat o svá práva a postavení a dala jasný impuls pro kolektivní vyjednávání,“ upozorňuje Josef Středula. „Jeden z největších nárůstů zaznamenává OS KOVO, ten nyní nově umožňuje i novou formu takzvaného individuálního, anonymního členství ve firmách, tato forma začala být inspirativní i pro ostatní odborové svazy,“ dodává šéf ČMKOS.

Očekává se pokračování růstu

Přesto, že společnost jako taková prochází fází dynamických změn, jejichž budoucí dopady lze předvídat jen stěží, mají odbory nepochybně velký potenciál k dalšímu růstu.

„Nejsem prognostik a při dnešním turbulentním vývoji celé společnosti nejen v ČR, ale i v Evropě a zbytku světa lze jen těžko odpovědně předvídat, jak se bude atraktivnost členství v odborech vyvíjet. Vždy to bude záležet na aktivitě a práci funkcionářů a funkcionářek základních organizací a celého profesionálního aparátu OS KOVO. Pokud budeme i nadále poctivě pracovat jako tým, máme šanci členskou základnu dále zvyšovat,“ míní předseda OS KOVO Jaroslav Souček.

Aktuální vzestup zájmu o členství v odborech není podle předsedy ČMKOS krátkodobým jevem a lze očekávat, že bude dále pokračovat. „Věřím, že nejde o jednorázovou výjimku, zájem o členství v odborech roste, lidé se přestávají bát brát se za svá práva a uvědomují si, že odbory jim v tom významně pomohou a stávají se pro ně šancí pro lepší pracovní podmínky. Chtěl bych proto poděkovat předsedům základních odborových organizací, na kterých nejvíce záleží, jak budou zaměstnanci v jednotlivých firmách vnímat roli a prospěšnost toho být členem odborů,“ říká šéf ČMKOS.

Další růst očekává také Tomáš Valášek: „Pokud mám odhadovat další vývoj v otázce členské základny, tak si troufnu říci, že zájem o členství v OS KOVO bude pokračovat dále a povedete to k růstu členské základny,“ předpokládá místopředseda OS KOVO.

Potřebnější víc než kdy dřív

Dlouhá desetiletí po roce 1989 byly odbory spojovány s minulým režimem a jeho ideologií, zhmotněnou do Revolučního odborového hnutí (ROH). Právě tato skutečnost vtiskla do povědomí veřejnosti obraz odborů jako organizace, která v novém společenském systému nemá místo. Současný vývoj ovšem dokládá, že pravý opak je pravdou. Zatímco pro obří nadnárodní firmy je jednotlivec zcela bezvýznamný – odbory musí i tyto obří společnosti vnímat jako partnera, ať chtějí, nebo nechtějí. Zdá se tedy, že v českém a moravském prostoru dochází k vývoji, který na scénu vrací původní odborovou tradici, dnes však již nezatíženou ideologií. S globalizací a stále nepřehlednějšími vlastnickými vztahy podnikatelských subjektů se ukazuje, že odbory získávají zpět, co během let ztratily, totiž důvěru a respekt zaměstnanců.

„Nikdy nebylo silné, zodpovědné odborové hnutí tolik potřebné. S politikou palčivých, tvrdých nucených úspor, aniž bychom měli jakýkoli důkaz, že skutečně fungují, potřebují dnes pracující více než kdykoli dříve, aby za ně odbory hlasitě promlouvaly,“ prohlásila před časem Frances O'Grady z britského Odborového kongresu (TUC). Poukazuje tak na skutečnost, že škrty v sociální sféře, stále se zvyšující tlak na zaměstnance, turbulentní změny na trhu práce a stále hlubší propast v příjmech činí existenci odborů pro dnešní dobu doslova nezbytností.

  • Zdroj: oskovo.cz, Kovák
 
Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.