Výzva Odborového svazu KOVO vládě, poslancům a politickým lídrům - Rakovník

Žádáme, aby se volení politici ve výkonných i zákonodárných sborech začali chovat s respektem k životům a práci desetitisíců našich členů a všech zaměstnanců této země jako celku. Vyzýváme proto, aby veškerou svou činnost zaměřili k nalezení shody na takových řešeních, jež nám všem pomohou tuto krizi překonat. Zneklidňuje nás, že namísto zodpovědného hledání cesty jak z této krize vyjít, jsme svědky vzájemných politických půtek, faulů a prosazování stranických či individuálních zájmů.

Vyzýváme proto představitele vlády, poslance a lídry politických stran, aby přestali politikařit s vidinou možného získání moci v letošních parlamentních volbách a začali pracovat na konsenzuálním postupu, který vyvede ČR z této krize.

Členové Odborového svazu KOVO v celé ČR pracují dnes a denně v obchodních společnostech a snaží se i za ztížených pracovních podmínek přispívat k zachování chodu ekonomiky ČR. Dodržují bezpečnostní opatření nařízená vládou ČR, aby minimalizovali šíření nákazy Covid-19 a jeho mutací. Tam, kde není možno nahradit práci na pracovišti prací z domova, denně dojíždějí do zaměstnání zpravidla hromadnými veřejnými dopravními prostředky a pracují přesto, že se tím výrazně zvyšuje možnost jejich nakažení virovou nákazou. Jejich stres se zvyšuje dále tím, že děti od třetích tříd základní školy musí být vzdělávány distanční výukou v domácím prostředí, kde jsou zvyklé si hrát a vyžadují od rodičů pozornost, která je těžko slučitelná s výkonem práce z domova. Většina rodičů pochopitelně nemá „pedagogické minimum“, aby tento proces mohli lépe zvládat. Totéž se týká volnočasových aktivit, které není možné v této době z pochopitelných důvodů provozovat. I přes tyto stresové faktory členové OS KOVO poctivě odvádějí svou práci a nevyžadují pozornost politiků, ani médií.

Členové OS KOVO očekávají, že se celá politická reprezentace ve výkonných i zákonodárných sborech dohodne na tom:

 jak řešit současnou a budoucí situaci ve zdravotnictví

 jak usnadnit soukromý i pracovní život zaměstnanců

 jak přijmout úpravu Zákona o zaměstnanosti začleněním tzv. částečné zaměstnanosti, známé pod označením kurzarbeit

 jak přijmout návrh na „Motivaci zaměstnanců vstupovat do karantény po rizikových kontaktech s infikovanými osobami“, aby zaměstnanci spolupracovali na zastavení epidemie a obchodní společnosti mohly dále vyrábět bez nebezpečí onemocnění jejich zaměstnanců

Jaroslav Souček

Předseda OS KOVO OS KOVO

– centrála Praha nám. W. Churchilla 2 130 00 Praha 3-Žižkov

tel.: 602 354 232

e-mail: soucek.jaroslav%z%cmkos.cz web: www.oskovo.cz