NÁVŠTĚVA LÉKAŘE a co dál? - Rakovník

Pokud jde o návštěvu lékaře, zaměstnanec má právo na poskytnutí placeného volna, ale jen na nezbytně nutnou dobu. V praxi to znamená dvě věci: jednak, že byste se vždy měli snažit plánovat návštěvu lékaře tak, aby do pracovní doby nezasahovala vůbec nebo jen minimálně. Za druhé: zdravotnické zařízení, které navštívíte, by mělo být co nejblíže vašemu bydlišti nebo zaměstnání, abyste strávili co nejméně času na cestě.

Šéfovi řekněte dopředu, že půjdete k lékaři

Zaměstnavatele byste měli o plánované návštěvě lékaře informovat s dostatečným předstihem. Pokud se na návštěvu lékaře nebude „tvářit“, měli byste mu vysvětlit, proč nemůžete pochůzku zařídit mimo pracovní dobu. Pokud vám nebude věřit, lze očekávat, že se pokusí si tuto informaci ověřit přímo s lékařem.

Co dělat, pokud musíte k lékaři akutně?

Pouze v případě, že bude návštěva lékaře zcela urgentní a nepředvídatelná, přichází v úvahu, že byste se například nedostavili do práce a místo toho zamířili na vyšetření, aniž byste se zaměstnavatele předem dovolili. Zaměstnavatele v takovém případě musíte v co nejkratší možné době o důvodu své nepřítomnosti informovat a tento důvod mu dodatečně doložit.

Na druhou stranu zaměstnavatel nemá právo na informace o vašem zdravotním stavu

Přitom je nicméně třeba zdůraznit, že zaměstnavatel nemá právo vyžadovat bližší informace o tom, jaký je váš zdravotní stav nebo proč jste se rozhodli vyhledat lékaře. Tyto informace jsou chráněny jako součást vašeho soukromí. Rovněž lékař může zaměstnavateli na požádání sdělit například jen to, zda jste ho skutečně navštívili a zda tato návštěva byla potřebná, všechny detaily si však musí nechat pro sebe.

S návštěvami lékaře to nepřehánějte

Bez ohledu na výše uvedené však platí, že pokud budete v pracovní době lékaře navštěvovat častěji, u zaměstnavatele to s největší pravděpodobností vzbudí nevoli. Zaměstnavatel vám nemůže dát výpověď z důvodu časté nepřítomnosti v práci, neboť návštěvy u lékaře jsou vaším právem. Vaše odchody se nicméně mohou projevit například na odměně nebo při snižování stavů padne los právě na vás.

Zdroj: prace.cz