Historie odborového hnutí - Rakovník

Jak to všechno začalo?

Jako všude v Evropě mohly odborové organizace i v českých zemích navazovat na tradice podpůrných či vzdělávacích spolků a různá vystoupení, usilující o zvýšení mezd. Nejvýznamnější instituce, poskytující určité sociální zajištění, představovaly především hornické bratrské pokladny.

Roku 1862 vznikla nejstarší organizace českých typografů...... více informací o počátcích odborů , naleznete na: www.oskovo.cz/ "Historie odborového hnutí"