AutoSAP – informace k tématu ceny energií, podklad z jednání projektu NORD II - Rakovník

  • Současné extrémní ceny energií ovlivňují zásadním negativním způsobem ekonomiku provozu 70 % firem automotive. Pro 31 % společností začíná být situace neúnosná a v případě neřešení situace ohrožuje jejich dlouhodobou existenci. Již více než třetina firem je nucena nakupovat podle spotových cen, což je vzhledem jejich výši dlouhodobě neudržitelné a toto číslo v nejbližších měsících dále dramaticky růst.
  • Průměrný podíl firemních nákladů na el. energii na celkových nákladech vzrostl v automotive v letošním roce skoro dvojnásobně, tj. z hodnoty 2,6 % dosahované v roce 2021 až na hodnotu 4,6 % vykázanou za první pololetí 2022. Uvedené zvýšení dané nákladové položky již není možné (při nízkých maržích daných velkými objemy produkce) kompenzovat zvýšením produktivity, nebo úsporami.

U společností, jejichž výroba je energeticky náročná (odlitky, sklo, plasty), vzrostly energetické výdaje až na hodnotu nižších desítek procent celkových nákladů a bez okamžité podpory ze strany vlády hrozí ukončení jejich provozu. To by mělo zásadně negativní multiplikační efekt v rámci výrobních řetězců automotive i celé české ekonomiky.

  • Jako dopad extrémního růstu cen energií očekává 41 % společností, že jejich hospodářský výsledek za rok 2022 bude záporný. Řada firem přitom vykázala záporný provozní výsledek již za 2. a 3. čtvrtletí 2022. Údaj je zapotřebí považovat za velmi alarmující, protože i v posledních dvou covidových letech se přes rozkolísané výrobní řetězce počet společností, které vykázaly záporný hospodářský výsledek, pohyboval na ani ne poloviční úrovni (17 %).
  • Za velmi znepokojivé zjištění lze považovat i skutečnost, že v důsledku aktuální ekonomické situace čtvrtina společností zvažuje propouštění kmenových zaměstnanců a u 27 % společností hrozí přesun výroby do zahraničí.
  • V kontextu řady opatření, které přijímají jiné evropské státy, snižuje extrémní nárůst cen energií v ČR výrazně konkurenceschopnost tuzemského autoprůmyslu a omezuje schopnost firem získávat nové zakázky (bezprostředně se dotýká min 44 % společností). To je extrémně kritické zejména v současné době, kdy se rozhoduje o umístění nových výrob pro novou nízkoemisní mobilitu a defacto tak i o mapě autoprůmyslu v Evropě na další desítky let dopředu.
  • Téměř třetina firem autoprůmyslu nezbytně potřebuje zemní plyn v rámci technologických účelůpřípadné omezení jeho dodávek by tak vedlo k zastavení celého výrobního řetězce.

         2.11.2022                                                                                                                                                                               A. Paukrtová