ZÁPIS Z MĚSÍČNÍHO MÍTINKU S VEDENÍM VALEO - Rakovník

ZÁPIS Z MĚSÍČNÍHO MÍTINKU S VEDENÍM VALEO

 Datum: 19.9.2019

 Zúčastnění:  P. Hradcová, V.Sommer, L.Onušková, J. Drahorád, J.Čechová, M.Kaplan 

                      L. Bidrman, M. Hrouda, J. Gajdoš, A. Pavlík

  1. Výsledky THS - srpen

•     0 pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností 

•      Úroveň absence: 3,7 %, - příšerné (chybí přes 50 osob - vypsány 12 hod. směny a přesčasy),  odchody výrobních dělníků 36%, 

•      Produktivita operátorů: 73,2, % vs rozpočet 78 % (přetrénování na MQB)

•      Využití strojů v době, kdy jsou k dispozici: 90,5 %

•      Poměr skladových zásob vs. roční obrat: 2 % vs 1,88 % budget (well done) 

•      Spolehlivost dodávek zákazníkům: 100 % 

•      Index nákupu: 97,9 %  

•      Zákaznické reklamace: 8000ppb

 Náklady na nekvalitu lepší než rozpočet, prodáno 15mil. (víc než loni) kumulativně 1,2 % nad rozpočtem, výsledek prodeje Q3 očekáván 7% nad rozpočet (očekává se splnění), výhled na Q4 nízké prodeje již teď očekávány + jednorázové efekty nejsou v programu (Q4 patrně nebude splněn v souhrnu roku patrně splníme), na příští rok se očekává rapidní snížení prodeje (nárůst cen materiálů a rozjezdy nových projektů s odlišnými podmínkami). VW objednávky masivní výkyv, uklidnění se očekává během příštího měsíce, přesčasy však stále v plánu. A9 snížení objemu - přesuny na vytížené linky.

 Vánoce - potenciální ukončení práce ve čtvrtek 19.12.,statistika nemocnosti: pohybové ústrojí a úrazy cca 50% z objemu zbytek bez specifikace.V 5000 55% 

 

  1. Výsledky CDA srpen

                  switches

•      0 pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností 

•      Úroveň absence: 0,7%, 

•      Produktivita operátorů: 62 % x 63,5 %  

•      Využití strojů v době, kdy jsou k dispozici: 71 % (x72%)

•      Poměr skladových zásob vs. roční obrat:  3,62 % 

•      Spolehlivost dodávek zákazníkům: 100 %  

•      Index nákupu: 98,4 % x 98,2 %   

•      Zákaznické reklamace: 1838 ppb (1 oficiální reklamace) 

•      Náklady na nekvalitu: 0,65% x 1 % 

        V 5000: 57 point

       ultrazvuk. senzory

•      0 pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností 

•      Úroveň absence: 1,4 %, direct labor turnover 17,4% 

•      Produktivita operátorů: 52 % (x51 %) - jedna linka převedena 

•      Využití strojů v době, kdy jsou k dispozici: 56 % (x62%) 

•      Poměr skladových zásob vs. roční obrat: 14 % 

•      Spolehlivost dodávek zákazníkům: 97,2 %  

•      Index nákupu: 4,5% nad rozpočtem   

•      Zákaznické reklamace: 0 ppb 

•      Náklady na nekvalitu: 4 % (x3,25%) - nastavování parametrů (18.10. roční inventůra) 

        V 5000, 40 point 

 

Výhled na říjen 80 tisíc kusů, přestavba VW 3. linky (příští rok pro PSA), ASC prodeje 34% pod rozpočtem - BMW negativní mix končí rychleji, než se očekávalo, Ford 40% proti rozpočtu (reklamováno na kontraktu, ale patrně bez efektu), zbývá převést 3 zaměstnance (kamery) - hledání řešení (do Žebráku a změna pozic), restrikce rozpočtu méně razantní, na příští rok cíle stejně málo realistické jako S2 2019. 25.10. / 29.10. plánovaná odstávka části provozu, vánoční svátky možnost od 18.12. čerpat volno (pro ty kdo mají dovolenou).

Odbory: nespokojenost s vyhlášením celozávodního volna v srpnu, řešení čerpání vánočního volna a případných dalších potenciálních nařízení čerpání dovolených.

Valeo: rozhodnutí bylo učiněno v době dovolených obou zástupců odborů, nešlo o zavření celé výroby a bylo ohlášeno s dostatečným odstupem dle předpisu, bude provedena analýza stávajícího zbytku dovolených stejně jako každý závěr roku. 

 

  1. Otázky od odborové organizace

CDA

téma: BOZP kontrola - zjištěné závady, žádost o setkání s Risk managerem a vedením.

          Valeo: ve čtvrtek (26.9.) 12:25 Health and safety meeting, p.Bidrman pozván, jeho poznámky se očekávají

THS

1 téma: teplotní čidla na nevhodných místech (na bývalém CDA v místě uložení palet, na lisovně např. u větráku aj., potřeba přesunout na vhodná místa), dále je potřeba jednoho nového čidla na MQB linku

          Valeo: bude projednáno s odpovědnými odděleními (Risk a IT)    

 

2) téma: chladno u příjmu (VPS), začátek zimního provozu

          Valeo: nutno zavírat krajní dveře bude komunikováno hlavně na logistice (zavírání ramp po odjezdu aut, proces je známý je nutno jej dodržovat)

 

3) téma: změna bezpečnostních vest - aktuální se zadrhávají za švy na zádech (přesah), vesty s pásky jsou bezpečnější

           Valeo: bude komunikováno s risk managerem

4) téma: požadavek na změření hluku na lisovně (do 76dB) a případně provést audio kontroly zaměstnanců

Valeo: měření bude provedeno a podle výsledku zvoleno předepsané opatření (sluchátka,  chrániče sluchu) 

 

5) téma: měření lokální svalové zátěže na Volvo lince (čistota také problém - komunikováno na Well being) - balení a usazování do palet

            Valeo: doporučení ergonomické studie - dle popisu lépe odpovídá požadovaným měřením (bude ještě probráno s Risk managerem), přizván P.Nyškovský (do programu Safety talks na tento pátek (20.9.) - určení zaměření vlastního měření), druhý problém s čistotou operátorů - enormní denní prašnost - kontrola na místě s přihlédnutím k možnostem otevírat bednu balení)

 

6) téma: MQB 5. a 7. pracoviště si stěžuje na bolest rukou

            Valeo: kontrola na místě a kontrola změn v provozu (p. Richter)

7) téma: proč jsou omezené investice

            Valeo: situace v automotivu je nejasná, S1 Valeo nesplnilo pro zlepšení situace bylo slíbeno S2 o 1% lepší (nereálné), proto společnost rozhodla o úsporných řešení a zajištění odpovídajícího celoročního výsledku (pro informování akcionářů a postavení trhu), spojení s finančním ústavem není vhodný krok, ale je potřeba financovat nové projekty.

  1. Sdělení

Možnost zrušení bezpečnostních přestávek, aby mohla být zrušena víkendová směna, nebyla reflektována ze strany zaměstnanců.