ZÁPIS Z 1. KOLA VYJEDNÁVÁNÍ KS 2022 - Rakovník

Komentář k návrhu Kolektivní smlouvy 

Odbory - návrhy změn:

  1. Mzdová část bod 2: Základní mzda

  • Zvýšení mezd pro všechny zaměstnance ve 2 krocích (operátoři a struktura, kromě vrcholového managementu) o 8% k 1.1.2022 a o další 4% k 1.7.2022, stejné % všem.

Odůvodnění:

  • v roce 2020 byly benefity zrušeny

  • v roce 2021 byly benefity zrušeny a platy nebyly zvýšeny (dokonce ani o inflaci) 

  • v roce 2022 žádají odbory kompenzaci za předchozí 2 roky (2020 a 2021) + odhad inflace 6%

Odbory: jde o kompenzace za minulá léta tj. 2020, kdy byly omezeny a zrušeny některé benefity, v roce 2021 nedošlo k navýšení mezd vůbec (o inflaci a pod.). Požadovaná procenta by měla odpovídat stavu na trhu práce a zároveň i potřebě zajištění kvalitních zaměstnanců, aby došlo k zatraktivnění míst ve Valeo. Dalším důvodem je samotné udržení životní úrovně našich zaměstnanců. 

Valeo: zrušení superhrubé mzdy (v roce 2020) mělo dopad na každého a přineslo všem navýšení platů o 7%, část benefitů byla v roce 2020 skutečně zrušena. Benefity i odměny byly v roce 2021 obnoveny. Výhledy na první pololetí 2022 zůstávají stejné - odstávky a přerušené případně zrušené objednávky. Výkaz zisků a ztrát je pro toto rozhodování klíčový. Aktuálně závod Rak1 pokračuje ve ztrátě a musí být dotován z ústředí.  

Co se týká bonusů, nebyl díky vysoké nekvalitě vyplácen Bonus za zlepšení (Improvement bonus), ale pololetní bonus byl vyplacen dle smlouvy. Platy ve Valeu byly každoročně navyšovány a celá léta vedou v žebříčku regionálních zaměstnavatelů.

Průměrné přidávání je za posledních 17 let kolem 5% každoročně.

Situace ve společnosti se opravdu zhoršuje, ve smyslu nákladů na běžné životní potřeby, ale je také možné vidět scénář zhoršení celé situace i v závodě. Valeo Rak1 by pak bylo nuceno snížit počet zaměstnanců a přijít o práci v době vysoce nasyceného pracovního trhu, také není dobrá vyhlídka. Aktuální platy skutečně nízké nejsou, ale v současné situaci Valeo akceptuje přirozenou fluktuaci, ačkoliv si cení zkušených zaměstnanců. Trend restrukturalizace je na programu i při interních jednáních ve Valeu, opakované požadavky na variabilizaci přichází v procentuálních požadavcích a řešení mnoho nezbývá.  

Závěr: vysvětlení ze strany odborů dostatečné, bod k dalšímu jednání (protinávrh Valea v přípravě)

2) Mzdová část bod 14 Semestrální bonus

  • Zrušit vázání 50% bonusu na finanční výsledky společnosti pro zaměstnance THP.

Odbory: návrh se vrací k původnímu znění před úpravou v roce 2020 a dále navrhuje doplnění termínů plnění jednotlivých bonusů do Kolektivní smlouvy. Změna období zahrnutá do mzdového výměru Kolektivní smlouvy zajistí vyšší stabilitu ujednání než v Příkazu ředitele případně dalších nařízeních. Dále je cílem vyplacení pololetního bonusu v plné výši i pro THP zaměstnance. Výhled na rok 2022 je dobrý a předpokládáme, že situace se vrátí k normálu. Pololetní bonus by měl být pro všechny zaměstnance stejný. 

Valeo: Situace v automobilovém odvětví se zatím nemění k lepšímu a výhled na S1 2022 nenaznačuje změnu od současné situace. THP zaměstnanci tak spravedlivě závisí na skutečném výdělku společnosti. Za září 2021 prodělek Rak1 činil - 17% a v entitě M22 - 21%. Máme o ⅕ méně výdělku v celkovém přehledu. Naše náklady a provoz musí krýt dotace (od matky). Rak2 říjnový propad odhaduje na - 30% a v projektech ISC - 20%, projekty DRS zavedly “překážky” právě z důvodu snížení produkce a rušení objednávek. Výhled na lepší situaci byl již jednou před začátkem léta, kdy byl očekáván zářijový rozjezd výroby. Prognóza se však nepotvrdila. 

Závěr: Vysvětlení Odborů dostatečné, bod k jednání.

3) Mzdová část bod 18 Finanční podmínky ukončení pracovního poměru

  • body: 18.3. + 18.4. Zrušit omezení obou bodů termínem do 31.12.2021 

 

Odbory: cílem je zvýšit “odstupné”.

Valeo: navýšení odstupného s limitovanou platností je formální záležitost, která je v současném znění a s platnou legislativou ČR výhodná pro obě strany.  Může se ale stát, že dojde k legislativní změně, která by pak významně znevýhodnila Valeo. Varianta dvou měsíců odstupného navíc je výrazný bonus pro zaměstnance odcházejícího v obtížnější životní situaci. Jiný záměr tento bod neměl.

Závěr: vysvětlení Odbory dostatečné, limit datumem je k jednání.

4) Změny ostatních, výše neprojednaných termínů v Kolektivní smlouvě.

Závěr: Ostatní termíny / datumy uvedené v Kolektivní smlouvě budou prodlouženy. - Odsouhlaseno.

Další jednání 13.10. 11:00

Na závěr lze konstatovat, že vedení Valeo návrh odborové organizace smetlo za stolu!

Jak řekl klasik "lépe už bylo".