ZAHÁJENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PRO ROK 2024 - Rakovník

Změny ve všeobecné části KS:

Počet let zaměstnání ve firmě 4.3.3 - z % na pevnou částku

Příplatek za odpracované roky 4.3.4, pro všechny, tedy i THP

Mzdová část KS:

mimořádné směny 5.2., za 1 už příplatek , byl až od 2 směny

Pololetní bonus 14., navýšení pro dělníky ze 7500,- na 10.000,- Kč, bez vlivu absence i pro THP

Závodní stravování přseunuto z Všeobecné do Mzdové části a navýšení stravenek pro RD Praha o 20 Kč

Pro RD Praha, (z důvodu nedostatku parkovacích míst kapacita cca 50% ) příspěvek na tzv. "lítačku" pro MHD

Příspěvek za Homeoffice

Navýšení mezd pro všechny zaměstnance ve výši 2500,- Kč, včetně THP