Zahájení kolektivního vyjednávání – předložení návrhu odborovou organizací OS KOVO - Rakovník

Dne  1.11.2018

předložili zástupci Základní organizace Odborového Svazu KOVO vedení společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. písemný návrh změn kolektivní smlouvy na rok 2019.

Došlo ke stanovení vyjednávacích týmů:

Za OS KOVO: L.Bidrman, M.Hrouda, A. Pavlík, H. kolbeková, I.Váchová

Za vedení VALEO AUTOKLIMATIZACE: V.Sommer, J.Drahorád, L.Dvořák, H.Kosová, L. Onušková 

K jednotlivým bodům návrhu podali zástupci OS KOVO vysvětlení.

 

Vedení společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. a zástupci odborové organizace se dohodli, že k předloženému návrhu se vedení společnosti vyjádří na společném jednání dne 13.11.2018.