Vyjednávání KS 2021 7. kolo - Rakovník

 Vyjednávací tým za zaměstnance odmítl protinávrh vedení z 6. kola a trvá na KS beze změn.

Vedení Valeo nadále trvá na svém návrhu ze 7.1.2021 s tím, že změny v KS se týkají pouze "Struktury", nikoliv dělníků.

Opět připoměli, že při nedohodnutí (vázat Pololetní bonus pro Strukturu na operating margin), bude nutné

ukončit pracovní poměr s cca 25 zaměstnanci Struktury. Budeme žádat vysvětlení, z jakých cílů se operatig margin skládá, co vše na to má vliv,

jaký je plán k dosažení a splnění tohoto cíle a zda je to vůbec reálné.

Dle tvrzení pražského vedení je splnění reálné, neboť není vázané na výrobu,

ale na cenu vysoutěžené hodiny pro zákazníka, která je už započítána v rozpočtu pražského Valea.

Z rozhovoru vyplynulo, že tlak na vedení Valeo Rakovník ze strany francouzského vedení je enormní, a to jak se píše na web stránkách Valea,

jak si vedeme dobře, je zřejmě pozlátko pro naše zákazníky, abychom si u nich podrželi dobrý kredit. Ovšem jaká je skutečnost nevíme.

Dle našeho vedení je situace v závodu Rakovník dost špatná, došlo k poklesu výroby a na kurcarbaitu je 120 dělníků. 

Další, 8 kolo je naplánováno na čtvrtek 21.1.2021, na 8:30..