Vyjednávání Kolektivní smlouvy pro rok 2021 - Rakovník

Stěžejní body návrhu KS 2021 

Návrh na snížení pracovní doby THP z 40 hodin na 37,5 hodiny týdně, tedy stejná pracovní doba pro všechny zaměstnance.

Úprava výpočtu odměn zaměstnanců, tabulka KS 4.3.3 tak, aby se omezení netýkalo THP, protože nečrpají měsíční senoiorní bonus.

Dále navýšení příplatku za práci v noci.

Navýšení smluvních mezd THP a tarifů dělnických pozic.

Vedení Valeo vzalo návrh odborů na vědomí, s připomínkami k současné špatné finanční situace našich závodů, CDA, THS a Valeo Praha.

I přesto, že si akcionáři vyplatili část dividend, tak je prý třeba zohledni situaci a výsledky našich závodů, musíme řešit vlastní rozpočet. Aktuálně výroba klimatizací TCC přináší ztrátu, jsme tedy dotováni z úrovně Valeo Group. Také bylo naznačeno, abychom navýšením mzdových prostředků, nenutili Valeo hledat jiné pracovní (levnější) trhy. 

Podle místopředsedy Mariána Hroudy, postrádá Valeo krizový plán (celé skupiny) - minimálně započetí práce na podobném plánu. Rakovník byl vždy vůdčím úspěšným závodem a nyní je v krizi. Nenavýšením mezd je získávání operátorů silně omezeno - sami určujeme tuto úroveň.

2. kolo vyjednávání bude ve čtvrtek 3.12.2020