Vyjednávání Kolektivní smlouvy pro rok 2019 - Rakovník

Zástupci vedení společnosti předložili dne 13.11.2018, odborové organizaci protinávrh Kolektivní smlouvy pro rok 2019

a vysvětlili jednotlivé body kolektivní smlouvy:

Závodní stravování, návrh na změnu v závodním stravování vedením společnosti, proběhne testovací týden v kantýně, na základě připomínek zaměstnanců, úprava porcí, především masa, úprava skladby jídelníčku, rozmanitost a pestrost, zlepšení kvality surovin.

Poskytnutí příspěvku na dětský tábor byl zamítnut.

Navýšení příplatku za odpracované roky vedení akceptuje, o výši se bude ještě jednat.

Podpora mobility zaměstnanců - svozová doprava pro zaměstnance závodů Rakovník nadále zdarma,

aktuálně probíhá průzkum mezi zaměstnanci, na základě kterého bude zvážena možnost rozšíření svozové dopravy.

Zvýšení příplatku na noční směnu bylo zamítnuto. Bude upraveno: 10% z průměrné hodinové mzdy, minimálně však 16 Kč.

Návrh na změnu pololetního bonusu navázaného na finanční výsledky společnosti je vedením společnosti akceptován a úpravě konkrétních podmínek se nadále vyjednává.

Navýšení tarifních mezd vedení společnosti akceptuje a je stále v jednání.

Na návrh vedení bude zavedena nová pozice - Operátor logistiky VZV, o pdmínkách se bude nadále vyjednávat.

Příští kolo vyjednávání je stanoveno na 22.11.2018