Shares4U, akciový program. - Rakovník

Letos je nákupní cena nejnižší v historii tohoto programu. Nákupní cena pro zaměstnance (po slevě) je 349 Kč za 1 akciiDíky této nízké nákupní ceně máte možnost získat více kusů akcií při stejné vstupní investici než v předchozích letech. 
 
Výše investice je zcela na vás. Investice může být i v řádech stovek korun.
Prvních 4890 Kč investice je zvýhodněno nejvíce. Kromě slevy (20 % z tržní ceny) totiž můžete dostat ke každé nakoupené akcii další 3 akcie zdarma. 
 
NOVINKOU v letošním roce je zkrácení nabývacího období z 5 let na 3Tzn. na akcie zdarma si počkáte jen 3 roky. Vaše investice bude uzamčena pět let, to zůstává beze změny.
 
Ukončením poměru z důvodu odchodu do důchodu, ze zdravotních důvodů nebo z důvodu nadbytečnosti o akcie zdarma nepřijdete. Akcie zdarma by vám nebyly přiděleny jen v případě, pokud byste v období do 30.11.2026 ukončili pracovní poměr z důvodu vámi podané výpovědi nebo pro porušení pracovních povinností. 
 
Pozor, tato nabídka končí v pátek 6.10.2023.
 
Váš úpis můžete provést elektronicky (na níže uvedených stránkách; přihlašovací údaje na upisovací stránky byly zaměstnancům rozeslány 18.9.), případně vyplněním papírového upisovacího formuláře na pers. oddělení (v tom případě nepotřebujete přihlašovací údaje).
 
Zúčastnit se mohou zaměstnanci, kteří k poslednímu dni upisovacího období pracují ve Valeo na hlavní pracovní poměr minimálně 3 měsíce. Nevztahuje se na agenturní zaměstnance.
 
Více informací: 
1) shares4u.valeo.com (heslo pro vstup na portál: shares4u). Zde si můžete simulovat modelové příklady, pročíst související dokumenty i provést samotný úpis.
2) Life@Rakovnik - Výhodný nákup akcií Valeo (odkaz dostupný pouze pro zaměstnance s Valeo emailem)
3) v emailech zaslaných od Radky Hamouzové a Ivany Novákové
4)  Informační materiály: Brožurka nabídky, Místní dodatek
 
V případě dalších dotazů kontaktujte Radku Hamouzovou (Rakovník 1) nebo Ivanu Novákovou (Rakovník 2) na personálním oddělení.