Příspěvek na vánoce pro naše členy - Rakovník

Od pondělí 2.11. 2020, se dostavte do kanceláře odborové organizace, pro dárek a mimořádný příspěvek.

Pro CDA, bude od pondělí 2.11. 2020, výdej na odpočinkové zóně.

Pro CDA noční směnu bude výdej v úterý 3.11. 2020, od 5:45 hod..

 Výdej bude ukončen bez možnosti náhrady 16.12. 2020

Předseda ZO