POZOR - NA ZMĚNU PRACOVNÍ SMLOUVY nebo DODATKU K PRACOVNÍ SMLOUVĚ!! - Rakovník

V nové pracovní smlouvě a také v dodatku k pracovní smlouvě pro stávající zaměstnance je odstavec 9.1., kterým může zaměstnavatel nařizovat práci přesčas nad 150 hodin, až do rozsahu 416 hodin ročně. 

Nyní může nařídit jen 150 hodin a na 416 potřebuje váš souhlas. Po podepsání nového dodatku se dopředu zavazujete k odpracování až 416 hodin, to má samozřejmě dopad i na nařizování práce přesčas v týndu tj. 2x 4 hodiny. No apokud to zaměstnanec podepíše, musí se tomu podřídit, mohlo by to totiž být bráno, jako neomluvená absence.

Také pozor na bod 5.1 " Zaměstnanec bude pracovat v jednosměnném nebo vícesměnném režimu dle aktuálních potřeb Zaměstnavatele" ??? 

To je závazek, k jakémukoliv pracovnímu režimu!!

Proto nedoporučuji tyto smlouvy, případně dodatky s tímto bodem (9.1.) podepisovat.

Pokud bude jaký koliv nátlak na to podepsat, obraťte se na mne. Budu to řeši přes inspektorát práce případně právníkem, soudní cestou.

Předseda ZO  Bidrman Luboš