Povinné testování zaměstnanců - Rakovník

Odpovídá Mgr. Vladimír Plachta

Dobrý den, reaguji na dotaz, co když zaměstnanci odmítnou testování.

Dle ust. § 2 odst. 2 písm. m) zákona 94/2021, o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, je mimořádným opatřením příkaz testovat zaměstnance na přítomnost onemocnění COVID-19…

Dle §11 odst. 2 písm. d) se fyzická osoba dopustí přestupku, pokud nedodrží mimořádná opatření… za přestupek hrozí fyzické osobě pokuta 50 000,- Kč (právnické osobě 500 000,-).

Takže pokud bude testování zaměstnanců povinné a zaměstnanec se testování nepodrobí, hrozí mu výše uvedená pokuta. Zároveň by ho zaměstnavatel neměl pustit na pracoviště, jinak by hrozila pokuta i zaměstnavateli. Správním orgánem je krajská hygienická stanice, případně Policie ČR nebo obecní policie.

A dále pokud se zaměstnanec nepodrobí testování, jedná se dle mého názoru, o překážku v práci na straně zaměstnance, a tedy bez náhrady mzdy.

Domnívám se, že bychom měli podporovat masivní testování, jinak se z této pandemie nevyhrabeme.

Mgr.Vladimír Placht

specialista právník

úsek předsedy OS KOVO