POMOC JIŽNÍ MORAVĚ - Rakovník

Výkonné vedení OS KOVO  rozhodlo…

  • ·           zřídit transparentní účet u České spořitelny a.s., kam by přispěl OS KOVO z rozpočtu a dobrovolníci z řad ZO OS KOVO případně                      jednotlivců – členů OS KOVO.
  • ·           přispět na tento transparentní účet částkou 1 mil. Kč z prostředků OS KOVO.

 

Pokud tedy budete chtít přispět postiženým členům OS KOVO, ale i dalším občanům v této oblasti prosím můžete své příspěvky posílat na následující transparentní účet:  číslo účtu 9119112, kód banky 0800   (IBAN CZ10 0800 0000 0000 0911 9112)

Pokud budete své příspěvky posílat jako fyzická osoba (člen, zaměstnanec apod.) zadejte jako Variabilní symbol platby(VS): 2021 a do poznámky napište své jméno a příjmení.

 Veškeré prostředky zaslané na tento transparentní účet budou poté určeny postiženým občanům či institucím v této oblasti na základě rozhodnutí Výkonného vedení OS KOVO.

 

Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc postiženým na Jižní Moravě.