PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM - Rakovník

Výbor Základní organizace

děkuje všem zodpovědným členům,

kteří se zúčastnili voleb do Výboru a Dozorčí a Revizní komise ZO.

DĚKUJEME!