MÍTINK S VEDENÍM V DOBĚ KORONAVIRU - Rakovník

Datum: 12.05.2020

Zúčastnění:  V. Sommer, J. Drahorád, L. Bidrman, M. Hrouda, L. Budínská, P. Hradcová, J. Čechová  - osobně

L. Dvořák,  L. Onušková, F. Škrdlant, R. Bludský - telefonicky

Hlavní body programu

1.Současná situace a vývoj, “Kurzarbeit”

2.Variabilizace personálních nákladů v dalším období

Prezentace vývoje odbytu v jednotlivých závodech Valeo Autoklimatizace k.s. v souvislosti se epidemií Covid-19 a v automobilovém průmyslu, “Kurzarbeit”

Rak 1 (V. Sommer):

 • T16 je na cca 50% objemu zakázek  MQB (VW obecně rozjezd) 9-10 týmů, A0, A5 3 směny, příští týden stejně. Od 25.5. hlásí rozjezd Renault pozvolna, TPCA hlásí na 100%, ale to je s velkým otazníkem.  Odhad výroby 60-70% objemu koncem května, červen není zřejmý. PSA - Trnava zatím hlásí rozjezd zítra

 • M22 - Volvo naplno, BMW plánuje rozjezd po 25.5. postupně, plně asi počátkem 7/20

 • Aktuální variabilizace: 

  • MOD - ukončení většiny agenturních zaměstnanců ke konci března, v květnu ani počátkem června nebudou zpět nabíráni agenturní zaměstnanci, nutné v první řadě přidělení práce pro kmenové zaměstnance. Aktuálně MOD 50 zaměstnanců na OCR, 13 na PN, 50 ještě na překážkách.

  • MOI - v květnu je potřeba variabilizovat min na 50% nákladů, tj. min 2 dny v týdnu překážek.

  • Dále platí vyhlášení překážek v práci “kurzarbeit” a žádání o státní podporu Antivirus.

  • K podpisu dnes bude předloženo již 4. oznámení o překážkách v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nedostatku odbytu na období 16.5.-31.5.2020.

Rak 2 (J. Drahorád)

 • T29 (ISC) odhad objemu výroby 20% květen, 30% červen, 60% červenec, jsou spíš pesimističtí.

 • E09 (DUS)  výroba z cca na 70% v 4/20 spadla na 50% v květnu, 

 • Dlouhodoběji snad návrat na 70-80%, zřejmější bude po prázdninách, spíše asi po novém roce

 • Aktuální variabilizace:

  • Vyhlašují konkrétní dny, kdy bude uzavřený kompletně závod: čtvrtek 14.5.2020, pátek 15.5.2020, středa 20.5.2020, čtvrtek 21.5.2020, pátek 22.5.2020, pondělí 25.5.2020. V tyto dny bude fungovat jen nákladní vrátnice.

  • Dále platí vyhlášení překážek v práci “kurzarbeit” a žádání o státní podporu Antivirus  

Informativní výhled dle Valeo Group (V. Sommer)

Trh se bude vracet velmi pomalu, postupně letos, 2021 do 80%, 2022 postupné srovnání, 2023 možná na úroveň 2019

Praha (L. Dvořák)

 • duben na 60% výkonu, květen 70%, červen možná 80%, červenec  - neví.                                                                                                                          Pro R&D zhoršující se situace - pozastavení a odklady projektů, automobilky prvořadě řeší výkon, pak teprve další projekty (Amerika zastavila zcela, Evropa se zatím nevyjádřila, pouze Korea + Japonsko naplno),                                                                                                                                        klíčové pro Prahu bude porovnávání nákladovosti mezi R&D centry (Praha patří do kategorie Mid-Costs)

  Předložení a prezentace dokumentů k podpisu (P. Hradcová)

  Rak1: PR-22-20  Oznámení překážek v práci na straně zaměstnavatele

  Rak1: PR-23-20 Kouření v areálu závodu a prostorách navazujících

  Vysvětlen význam bezpečnostních opatření v souvislosti s kouřením na kuřárně a v přilehlých prostorách areálu závodu. Dodržování odstupů, opuštění závodu v pracovní době a návaznost na platnou českou legislativu.

  Dokumenty podepsány (V. Sommer a L. Bidrman)   

 • Prezentace plánů variabilizace personálních nákladů v dalším období

  Rak 1 (P. Hradcová, V. Sommer)

  MOD - ok, proběhlo snížení agenturních zaměstnanců

  MOI - nutno dále variabilizovat, cca -30% HC T16, pokud nebude nalezena jiná kompenzace.  Aktuálně identifikováno 68 MOI pozic za T16+M22 Rakovník 1+Praha (- 27% HC T16 k 30.4.), prezentováno členění dle oddělení a kategorií (identifikováno rovnoměrně napříč odděleními). Dále prezentovány odhady možné finanční kompenzace, kdy tento počet lze částečně snížit  dohodou o snížení mzdových nákladů: dle návrhů prezentovaných při minulých jednáních:  vzdání se improvement bonusu, pololetního bonusu, zkrácení úvazků včetně související základní mzdy. Zůstavající nepokryté pozice a zaměstnanci budou přesně identifikováni, údaje předloženy OS. bude zahájeno jednání o ukončení pracovních poměrů pro nadbytečnost. Záměr je najít společnou dohodu s OS nejpozději do konce měsíce. 

   

 • Rak 2 (J. Čechová, J. Drahorád)

  Záměr je nezbytná variabilizace  -20% je snížení HC (E09+T29), pokud nebude nalezena jiná kompenzace.  Aktuálně identifikováno 72 pozic (40 MOI + 32 MOD), prezentováno členění dle kategorií a v rozdělení na E09 (DUS) a T29 (ISC), zahrnuje i 10 MOI ISC Praha. Z toho vytipováno 42 lidí, kterým by mohlo být nabídnuto zkrácení úvazku, otázka je délka období. V konkrétní úvahy ve stejné logice jako Rak 1. 

 • Praha (L. Dvořák)

  Zatím nemá cílový počet/% HC k nutné variabilizaci, stále probíhají diskuze o výkonu/využití R&D viz. výše. Aktuální úvahy: 1. zaměstnanci průběžně přirozeně odcházejí, 2. jednat o 2,5 / 5 / 10 / 20% snížení úvazků.   

  F. Škrdlant + V. Sommer:  Připomíná uvažovat obnovení jednání o snížení náhrad za překážky v práci ze 70% na 60% a zahrnutí. V tomto případě se aktuálně již bude prakticky dotýkat zejména THP zaměstnanců. Ale je doporučeno OS k úvaze.

  Shrnutí (V. Sommer): 

  Valeo žádá Odbory o znovuzvážení dříve navrženého, nezabíjet myšlenky a hledat kompromis (zaměřit se na THP zaměstnance):

  1. Bonusy - Improvement bonus na další období (od 1.7.), Pololetní bonus včetně redukce o ⅙ za duben. 

  2. Snížení náhrad mzdy při překážkách ze 70% na 60%

  3. Zkrácení úvazků

  4. Redukce pro nadbytečnost.

  Bavme se o horizontu do konce roku 2020. Další období by bylo předmětem kolektivního vyjednávání pro rok 2021, dle v té době aktualizovaných výhledů.

  Odbory (M. Hrouda): Žádá sdílet sdílet data s rozdělením pozic. 

  Valeo (P. Hradcová): Bude nasdíleno bez upřesnění finančních odhadů po odděleních. Je nutné v tomto stavu považovat za zcela důvěrný pracovní dokument, který nelze dále jakoliv sdílet a komunikovat. 

  Ostatní organizační (Rak1)- diskuze

  (V. Sommer + P. Hradcová) Kantýna již v provozu pro doplńkový prodej (balené zboží), bezpečnostní opatření zajištěna, stanoven nový rozpis pro vstup zaměstnanců - kapacita jídelny omezena na 70, od 25.5. se předběžně počítá i s výdejem hotových jídel (bude se vázat na skutečný provoz výroby), k dispozici schváleno použití mikrovlnných trub pro ohřev jídel donesených si zaměstnanci.

 • Aktuálně stále zrušena firemní autobusová doprava, uvažuje se také o spuštění od 25.5., nutná bezpečnostní opatření opět snižují kapacitu i u autobusů (stejně jako u jakékoliv jiné sdílené dopravy) - skutečnou potřebnou kapacitu ukáže praxe, dále bude realizováno měření teploty na vstupu do autobusu

  Odbory: Pozitivní komentář k respektování nošení roušek v Rak1 (ad připomínka z 27.4.).

 • Termín dalšího jednání: 18.5.2020 11:00.