MIMOŘÁDNÝ MÍTINK S VEDENÍM VALEO V DOBĚ KORONAVIRU - Rakovník

Na pořadu jednání bylo, dle předchozího zápisu:

Snížení kurcarbaitu ze 70% na 60% - zamítnuto

Zkrácení pololetního bonusu o 1/6 - zamítnuto 

Zrušení pololetního bonusu na druhé pololetí - zamítnuto

Od 1.4. 2020 do 30.6. 2020 

Bonus za zlepšení (Improvement bonus) nebude za měsíce vyplácen počínaje měsícem dubnem 2020.

Nebudou přijímány nové návrhy na D prémie pro dělnickou kategorii počínaje měsícem květnem 2020.

Benefitové poukázky v hodnotě 400 Kč nebudou zaměstnancům vydávány počínaje měsícem dubnem 2020, nebudou vydány ani zpětně za předchozí měsíce.

Nebudou vyhodnocovány a odměňovány týmy v lize DN ani nejlepší nápady měsíce, počínaje vyhodnocením za měsíc duben 2020.

Nebudou vyhodnocovány týmy za ZERO DEFECT (týden obědů zdarma), počínaje vyhodnocením za měsíc duben 2020.Vyhodnocení Polyvalence (Bonus ze polyvalenci) při dlouhodobé nepřítomnosti a případné ztráty po 3 měsících - Po návratu z dlouhodobé absence (3 měsíce a více) lze do 14 dní polyvalenci na základě informace od supervizora obnovit. Polyvalence byla nastavena na Q2, dle toho, co pracovníci skutečně umí. Pokud si nestihnou polyvalenci obnovit na všech svých pracovištích do konce Q2, před vyhodnocením na Q3, bude přihlédnuto k okolnostem a pokud se zaměstnancem bude na konkrétních pracovištích počítáno, nebude polyvalence snižována.

K upřesnění informací můžete volat předsedu ZO na tel. čísle: 731584232