Mimořádný mítink s vedením Valeo 18.5.2020 - Rakovník

 

Zúčastnění:  

V. Sommer, J. Drahorád, L. Bidrman, M. Hrouda, A. Pavlík, P. Hradcová, J. Čechová, R. Bludský  - osobně

 L. Onušková (zastupuje i L. Dvořáka), F. Škrdlant  - telefonicky 

 

Úvod (V. Sommer, J. Drahorád) - Vývoj situace oproti 12.5.2020 se nemění 

Rak 1 - VW přibržďuje předpoklady (jak se čekalo), zřejmě bude i Škoda, více MPS 19.5.

Rak 2 - beze změny, s asi 40 zaměstnanci předběžně projednány možnosti zkrácení úvazků - 4 dny v týdnu s adekvátním zkrácením mzdy

Praha - beze změny, úvahy o nařízení dovolených v 6/20

Očekáváme reakci odborů na návrhy Valeo variabilizace personálních nákladů z 12.5.2020.

Odpověď odborů na návrhy Valeo variabilizace personálních nákladů z 12.5.2020 (výbor ZO):

Valeo žádalo odbory o znovuzvážení dříve navrženého, nezabíjet myšlenky a hledat kompromis (zaměřit se na THP zaměstnance):

 1. Bonusy - Improvement bonus na další období (od 1.7.), Pololetní bonus včetně redukce o ⅙ za duben. NE

 2. Snížení náhrad mzdy při překážkách ze 70% na 60% - NE

 3. Zkrácení úvazků

 4. Redukce pro nadbytečnost.

Bavme se o horizontu do konce roku 2020. Další období by bylo předmětem kolektivního vyjednávání pro rok 2021, dle v té době aktualizovaných výhledů.

 1. a) Improvement bonus - ANO, zatím suspendován dodatkem ke KS do 30.6., jsou ochotni se bavit o suspendaci do 31.12.2020.

        b) Pololetní bonus - NE, ale o kategorii THP odděleně neuvažovali.

 1. Snížení náhrad mzdy při překážkách ze 70% na 60% - NE

  1. Zkrácení úvazků - ANO, stejně je individuální, potřebují se seznámit s podmínkami nabídky (Rak 2 nasdílí svůj návrh k úvaze ostatním)

  2. Redukce pro nadbytečnost - jsou si vědomi minule komunikovaných čísel. 

   Reakce Valea na odpověď odborů:

   F. Škrdlant: 

   Postoj odborů k návrhu bude komunikován zaměstnancům při sdílení informace o nutné redukci pro nadbytečnost / zkracování úvazků.                                                                                                                                                                                                                                            "přeloženo - postoj odborů k návrhu bude komunikován":                                                                                                                           odbory jsou ti, nikoliv Valeo, kdo může za to, že někteří zaměstnanci mohou být propuštěni pro nadbytečnost. - poznámka předsedy

  3. V. Sommer:

   Potvrzuje aktuální shodu na: 

   1. Improvement bonus - suspendace plošně (obě kategorie THP + D) na 1.7.-31.12.2020

   2. Zkrácení úvazků

   Žádá odbory o vážné znovuzvážení suspendace pololetního bonusu jen pro THP za 4/20 a následné hodnotící období 5-10/2020, v krátkém termínu

   Odbory: Zváží Pololetní bonus THP v krátkém termínu.

    

   Termín dalšího jednání: 19.5.2020 11:00.