MIMOŘÁDNÁ POMOC V HMOTNÉ NOUZI - Rakovník

Tuto jednorázovou dávku, jak uvedla nedávno ministryně Maláčová,  může stát vyplatit v odůvodněných případech těm, kteří se kvůli dopadům šíření koronavirové nákazy ocitli ve finanční tísni.

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. Poskytuje se ve výjimečných situacích v různých výších podle důvodu. Úřady ji vyplácejí třeba po haváriích, povodních a jiných událostech, jejichž následky lidé sami nezvládnou překonat. Maximálně je možné získat patnáctinásobek životního minima. Nyní je to tedy až 51.150 korun. Od dubna se životní minimum upravuje, zvedne se i případná dávka mimořádné pomoci. Nově by měla činit až 57.900 korun.

Dávka by se tak mohla například  týkat některých osob, kterým v důsledku vyplácení ošetřovného namísto obvyklé mzdy  poklesly příjmy a nemohou  uhradit své nezbytné životní náklady.

Na dávku není automatický nárok, každá žádost se posuzuje samostatně. Je třeba zohlednit vždy konkrétní situaci žadatele s ohledem na jeho příjmy, výdaje, majetkové a sociální poměry.

Žádost o dávku se podává na místně příslušné pobočce Úřadu práce. Ten opakovaně  vyzývá klienty, aby s ním své záležitosti vyřizovali na dálku telefonicky, e-mailem či poštou. Osobně je možné do poboček přijít jen po předchozí telefonické domluvě. Postup, jak se dá o mimořádnou pomoc žádat, zveřejnil úřad na svém webu. Žadatelé musí dodat potřebné formuláře, které je možné najít na stránkách úřadu i ministerstva práce. Pokud je třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu práce žadatele sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu, případně písemné výzvy.

Zpracováno za využití podkladů z MPSV a denního tisku