MILOSTIVÉ LÉTO 2 - Rakovník

MILOSTIVÉ LÉTO 2. POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být:
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice,
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:
1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis,
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze.
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT?
• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě,
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.
• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.
• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?
• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další
doplňující informace.
• Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy%z%clovekvtisni.cz.
• Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.