MĚSÍČNÍ MÍTINK S VEDENÍM VALEO V DOBĚ KORONAVIRU - Rakovník

Datum: 23.04.2020

Zúčastnění:  V. Sommer, J. Drahorád, L. Bidrman, M. Hrouda, P. Hradcová, J. Čechová  - osobně

                     L. Dvořák,  L. Onušková, F. Škrdlant, R. Bludský - telefonicky 

Prezentace vývoje odbytu v jednotlivých závodech Valeo Autoklimatizace k.s. v souvislosti se epidemií Covid-19 a v automobilovém průmyslu 

Rak 1 (V. Sommer):

 • očekávaný výsledek prodejů za 4/2020 ve výši 2% z rozpočtu

 • výhled na 5/2020 není pozitivní,  optimistický odhad 20% prodeje vs rozpočet

 • zároveň zákazníci stále prodlužují odstávky a postupně snižují již plánované odvolávky, oznamují pozastavení projektů

 • bude připraveno oznámení o vyhlášení překážek v práci na další období 1.-15.5. 2020 

Rak 2 (J. Drahorád)

 • v 4/2020 DUS výroba, zejména pro Koreu, ISC skoro 0

 • výhled na 5/2020 není pozitivní,  optimistický odhad 10-15%

 • zároveň zákazníci stále prodlužují odstávky a postupně snižují již plánované odvolávky, oznamují pozastavení projektů, stejně jako v Rak1

Praha (L. Dvořák)

 • pozastavení práce na projektech a vývoji příslušnými zákazníky, nedostatek práce zejména pro některé výrobkové řady

Příprava na bezpečnost práce při obnovení provozu

Ředitelé závodů: Probíhá ve všech závodech podle požadavků stanovených v bezpečnostním restart protokolu pro všechny závody Group, připravuje se k datu plánovaného restartu (systém distribuce k zaměstnancům se může lišit dle provozů, zaměstnanci budou povinně na pracovišti nosit výhradně roušky poskytnuté zaměstnavatelem, ne své vlastní, systém měření teploty na vstupu, distribuce dezinfekce, úklid). S pokyny budou OS a zaměstnanci seznámeni. V Rak 1 příští týden postupně zkušební provoz v kancelářích HR a SSC Finance, kde budou přítomni zaměstnanci z důvodů uzávěrkových prací. V Rak 2 funkční.

 Odbory: Zdůrazňují povinnost zaměstnanců nosit roušky a úklid i v době minimálního provozu.  

Představení potřeby variabilizace personálních nákladů, V. Sommer (za všechny ředitele závodů):

Z důvodů uvedených dříve je pro udržení zaměstnanosti kmenových zaměstnanců nezbytně nutná další významná variabilizace personálních nákladů. Počet agenturních zaměstnanců byl již v uplynulých týdnech zcela minimalizován.

Vedení žádá projednání těchto bodů:

 1. Bonus za zlepšení (Improvement bonus): nebude v tomto kritickém období vyplácen, počínaje za 4/2020, stejně nejsou splněny obecně výsledky indikátorů podmiňující jeho výplatu

 2. Pololetní bonus: nevyplácet v tomto kritickém období, tj. za aktuální hodnotící období 11/19-4/20, zkrátit každému půlroční částku o ⅙ za kritický měsíc 4/20, za následující hodnotící období 5-10/20 nevyplácet vůbec. Původně byl od svého vzniku do roku 2018  tento bonus navázán na hospodářské výsledky společnosti, od roku 2019 byla tato návaznost v KS vzhledem k obecné prosperitě firmy zrušena. Současná situace, dramatický propad a vývoj zásadně omezuje možnost firmy tomuto přístupu a závazku dostát, a zároveň udržet stávající zaměstnanost. 

 3. Snížení náhrady mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nedostatku odbytu (§209 ZP): výši náhrady mzdy sjednanou v KS na 70% průměrného výdělku zaměstnance snížit na zákonem (ZP) garantovanou hodnotu, tj. na 60% pv.

 4. Zkrácení pracovní doby / úvazků s adekvátním snížením základní mzdy: možnost oslovení zaměstnanců s touto nabídkou.  

Diskuze: situace a alternativy vývoje automobilovém průmyslu.

 ODBORY: 

Ad. 3 Jednání o změně v bodě 3. - Snížení náhrady mzdy ze 70% na 60% - nepřipadá v úvahu. Příslušná výše byla dojednána právě k ochraně výdělku zaměstnanců v takových situacích.

Ad. 1 Vysvětlení v bodě 1. Bonus za zlepšení je srozumitelné a zřejmé.

Ad. 2 Požadavek v bodě 2. Pololetní bonus musí být dále vysvětlen - podložen daty - pro kolik zaměstnanců a na jaké období zajišťuje nevyplacení bonusu zaměstnanost. 

Ad. 4 Zkrácení pracovní doby - nebylo samostatně dále komentováno.

Termín dalšího jednání: pondělí 27.3.2020 ve 13:30