Měsíční mítink s vedením Valeo v době koronaviru. - Rakovník

Zúčastnění:  

V. Sommer, J. Drahorád, L. Bidrman, M. Hrouda, P. Hradcová, J. Čechová, R. Bludský. Osobně - L. Onušková, L. Dvořák, F. Škrdlant  - telefonicky 

Hlavní body programu

  1. Překážky na straně zaměstnavatele na další období 

  2. Podpis Dodatku č. 3 ke KS a předložení závazků Valeo k redukci počtu pracovních míst THP zaměstnanců

  1. Překážky na straně zaměstnavatele na další období 

Rak 1 - předloženo k podpisu na období 1.6.-30.6.2020. Vztahuje se zejména na THP, do výroby aktuálně začínáme převádět MOD za Rak 2 a od 1.6.2020 povolávat agenturní zaměstnance (aktuálně výhled cca 1 měsíc), rozjíždí se autobusová doprava a kantýna,  pak období dovolených, očekává se čerpání dovolených zaměstnanci 2 týdny v létě dle projektů, bude zpřesněno.

Rak 2 - budeme vyhlašovat překážky také zřejmě do 30.6., potvrdí koncem týdne. Podpis Dodatku č. 3 ke KS a předložení závazků Valeo k redukci počtu pracovních míst THP zaměstnanců

Ředitelé jednotlivých závodů doručili zástupcům Odborů své závazky k redukci počtu pracovních míst THP zaměstnanců související s podpisem Dodatku  č. 3 ke KS.

Za předpokladu, že pokles prodejů nepřesáhne současný předpoklad (-20%), Valeo předpokládá, že dohodnuté podmínky návrhu zabrání redukci pracovních míst THP zaměstnanců nad níže uvedené do konce roku 2020.

 Rak 1 - Přijetí návrhu zajistí omezení počtu nadbytečných pozic THP z 51,5 na 5,5 řešitelných přirozenou fluktuací, transfery, popř. zkrácením úvazků (budou-li s ním zaměstnanci souhlasit), 0 THP pozic zůstává k ukončení pro nadbytečnost s odstupným.

Pro MOD pozice aktuálně další redukce není v plánu, proběhla redukce agenturních zaměstnanců.

 

Rak 2 - Přijetí návrhu zajistí omezení počtu nadbytečných pozic THP z 40 na 27, z nichž 17 je  řešitelných přirozenou fluktuací, transfery, ukončením externistů, 10 THP pozic zůstává k ukončení pro nadbytečnost s odstupným nebo ponížení tohoto počtu případným adekvátním snížením pracovních úvazků (budou-li s ním zaměstnanci souhlasit). Pro MOD pozice je v plánu snížení 32 zaměstnanců (12 ISC + 20 DUS) z důvodu snížení výroby na 80%. K 31.5. bude ukončeno 19 agenturních zaměstnanců temporary (ukončení dočasného přidělení), zbývajících 13 kmenových zaměstnanců Valeo bude řešeno v průběhu června převedením do Rak 1.

 

Praha - Přijetí návrhu zajistí, že veškerý počet nadbytečných pozic THP bude zajistitelný přirozeným úbytkem, popř. zkrácením úvazků (budou-li s ním zaměstnanci souhlasit), redukcí externistů, ne na nadbytečností. Tento závazek se netýká případného přesunu kompetencí požadovaného produktovými linkami pro případné globální konsolidace kompetencí.

Termín dalšího jednání: nebyl stanoven. 23.6.2020 běžné měsíční setkání.