Kolektivní vyjednávání 8.kolo - Rakovník

Po nejdelším vyjednávání Kolektivní smlouvy v historii současných odborů, skončilo vyjednávání kompromisem. Je třeba podotknout, že tento kompromis se nevztahuje na dělnické pozice. Dělníkům jsou zachovány všechny benefity KS jako v roce 2020 v plném rozsahu.

Co se změní ? Zvýšené odstupné v případě ukončení prac. poměru zaměstnavatelem a ukončení z důvodu všeobecné nemoci bude dle zákoníku.

Zvýší se příplatek za noční směnu na 20 Kč. 

Vzhledem k velmi špatné situaci na trhu autmobilového průmyslu a v návaznosti na současné snižování odvolávek od zákazníků, prezentovalo vedení na Kolektivním vyjenávání, že bude nutné důsedně variabilizovat fixní náklady, zejména náklady na mzdy THP zaměstnanců. 

Dle vedení jsou jen dvě možné cesty snižování mzdových nákladů THP - buď dojde k propouštění THP zaměstnanců, nebo se Valeo pokusí udržet zaměstnanost za cenu snížení nákladů na bonusy THP. Znovuzavedení podmiňujícího indikátoru (pro Pololetní bonus), umožní flexibilizaci nákladů v jednotlivých závodech, dle aktuálních výsledků každho závodu.

 

Návrh vedení na zmrazení bonusu za zlepšení a podmínění celého Pololetního bonusu pro THP, výměnou za cenu oběda ve výši 10 Kč a přidání 100 Kč do flexipassů není adekvátní k výši Pololetního bonusu. 

Kompromisem je: polovinu Pololetního bonusu vyplatit a polovinu fixovat na Provozní zisk.

Stále je zde ale hrozba možnosti ukončení pracovních poměrů THP pro nadbytečnost. Proto ta fixace na polovinu Pololetního bonusu. Otázkou je, zda jim (vedení) to svědomí dovolí, nebo budou hledat cesty, aby k tomu dojít nemuselo.

Je mi jasné, že budou mnozí, kteří mi to budou vyčítat a budou kritizovat, ale je mi také jasné že, dovolím si citát - "není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem". Život se prostě skládá s kompromisů a "odborařina" je o kompromisech.

S úctou k vaší práci předseda ZO Luboš Bidrman