Kolektivní smlouva pro rok 2022 - Rakovník

Pro zaměstnance v dělnických pozicích se podařilo vyjednat 1000 Kč od 1.1.2022 a dalších 500 Kč od 1.7.2022,

také byl navýšen příspěve do flexi karty na 500 Kč.

Pro THP zaměstnance navýšení v průměru o 4% od 1.4.2022 a za 1 až 3 měsíc 2022 kompenzace 3000 Kč do flexikarty, bude připsáno k 31.3.2022.

Ostatní bonusy zůstali nedotčeny.