KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2019 - Rakovník

ZMĚNY V KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ NA ROK 2019

V úterý 4. 12. 2018 bylo ukončeno kolektivní vyjednávání a podepsaná Kolektivní smlouva pro rok 2019.

 

Hlavní změny se týkají těchto oblastí:

Navýšení mzdy pro dělnické pozice: 

Minimální navýšení základní mzdy je pro příští rok 1.500,-Kč, tj. o 7,3% vztaženo na základní mzdu operátora.

Zaměstnanci bez polyvalence

přesun OSOHu do základní mzdy. To znamená, že minimální navýšení bude 1600,- OSOH + vyjednané navýšení 1500,-Kč = 3100 Kč.

Navýšení odměny za odpracované roky:

Příplatek se navyšuje o 300,-Kč měsíčně pro všechny kategorie, tj. o dalších 1,5% vztaženo k základní mzdě operátora

Změna pravidel pololetního bonusu:

Od nového roku  nebude  pololetní bonus záviset na finančních výsledcích společnosti.

Pro zaměstnance rakovnického závodu platí 2 podmínky, které je nutné splnit, aby byl bonus vyplacen:

1) nulová absence po celé hodnocené období,  kromě výjimek, odsouhlasených a uvedených v kolektivní smlouvě.

2) zaměstnanec nedostane během hodnoceného období upozorňovací dopis, pro porušení pracovních povinností.

Z absence se nově omlouvá také:

- volno při doprovodu dítěte k lékaři

- volno při doprovodu člena rodiny (žijícího ve společné domácnosti) k lékaři

- volno při ošetřování člena rodiny

- volno pro neuvolněného zástupce obce (starosta, místostarosta), pro důležitá jednání obce.

 

Bonus bude vyplacen za:

1) listopad až duben v květnové výplatě.

2) květen až říjen v listopadové výplatě.

V případě prvního termínu se započítává pouze leden až duben 2019.

 

Cena jídla se navyšuje pro zaměstnance o 2 Kč, pro zaměstnavatele o 8 Kč.

 

V případě nejasností se obracejte na předsedu L. Bidrmana, nebo místopředsedu M. Hroudu.