Každé pracoviště s odborovou organizací. Silnější odbory - Rakovník

ORGANIZOVÁNÍ ČLENŮ V ODBORECH !

Organizování je klíčem k budování moci odborů.Moc a síla odborů pochází od členů. Více členů odbory posiluje. Aktivní členství v odborech je nejúčinnějším způsobem, jak splnit naše požadavky. Aktivní členové také získávají a dále odbory rozšiřují.

Silnější odbory vyjednávají lepší kolektivní smlouvy, zlepšují mzdy a pracovní podmínky, zajišťují bezpečné a zdravé pracoviště a řeší individuální a kolektivní problémy, když k nim dojde. Organizování je náš způsob, jak zajistit, aby pracovníci dostali svůj spravedlivý podíl na výnosech, které vytvářejí.

Pokud má Evropa úspěšně přejít na zelenější ekonomiku a spravedlivější společnost, musí mít odbory místo u stolu. Klimatická agenda, ekologizace našich průmyslových odvětví a digitalizace mohou uspět, pouze pokud všechny strany, včetně odborů, budou schopny tyto transformace vyjednat.

Krize COVID-19 dále zdůraznila potřebu silných odborů. Po celé Evropě tlačily odbory na vlády a zaměstnavatele a vyjednávaly opatření na všech úrovních k zajištění sociální ochrany, zdravých pracovišť a podpůrných mechanismů pro pracovníky.

Silné odbory jsou vždy zapotřebí, ale stávají se životně důležitými, když jsou práva a pracovní podmínky pod tlakem. Dobře organizovaná pracoviště jsou základem naší síly a vlivu na odvětvové, národní a evropské úrovni.

Pro industriAll Europe je budování silnějších odborových svazů klíčovou prioritou. Spolu s našimi členskými organizacemi jsme odhodláni posilovat odborovou sílu v celé Evropě sloganem:

Každé pracoviště s odborovou organizací. Každý pracovník v odborech.

Generální tajemník
industriAll European Trade Union - Ulrich ECKELMANN

Celý článek na: https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=bc4200996f&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1694325304520450086&th=178373e335e5a026&view=att&disp=inline