INFORMACE Z VALEÁČKU - Rakovník

OZNÁMENÍ Z VALEÁČKU ZE DNE 4.DUBNA 2020

Gř. THS p.Vladimír Sommer

Během března postupně gradovala situace u našich dodavatelů i zákazníků v souvislosti se
šířením koronaviru. Výrobu se podařilo udržet ve standardním provozu až do třetího
březnového týdne, od té doby jsou pravidelně organizovány telefonní konference našeho
Krizového týmu. Zpracovávány jsou aktuální informace z úředních zdrojů, informace od
zákazníků, dodavatelů a stejně tak z interních nařízení. Prioritou Valea na prvním místě je
zdraví zaměstnanců, takže i při obnovování výroby bude nutné dodržovat mnoho zásadních
opatření právě k ochraně zdraví. Další prioritou Valea je dostatek finančních prostředků na
zajištění výplaty mezd a také na uhrazení všech závazků, které musí Valeo smluvně platit. 

Jsme ujištěni nejvyšším vedením Valeo Group, že těchto finančních prostředků je k dispozici dostatek pro
překlenutí současné krize. Třetí prioritou je pak bezpečné rozjetí výroby po odeznění krize, jak z pohledu
zdraví zaměstnanců, tak z pohledu zajištění dodávek materiálu a rozjetí všech potřebných strojů a linek v
návaznosti na potřeby zákazníků. Obnova výroby a postupný náběh se předpokládá koncem dubna až
začátkem května, potřebné informace budou mít včas všichni vedoucí a budou vás okamžitě informovat o
potřebě nastoupit zpět do práce, zůstaňte tedy na příjmu a v pohotovosti tak, abychom byli schopni plnit
plynule požadavky našich zákazníků.
Využijte čas, který jsme si nikdo nevybrali, k co nejpříjemnějším aktivitám a opatrujte zdraví své i zdraví svých
blízkých. Věříme, že se situace bude v brzké době stabilizovat a že se budeme moci co nejdříve vrátit zpět ke
své práci.

Gř. CDA p.JAKUB DRAHORÁD

Ačkoliv se s nástupem března začalo veškeré dění točit okolo
pandemie koronaviru, stihli jsme v tomto měsíci jednu velmi důležitou
návštěvu zákazníka BMW. Návštěva se uskutečnila za účelem
získání případných nových zakázek. Velmi dobrý výsledek ukázal, že
pro BMW jsme stále strategickým partnerem pro výrobu jejich
produktů. Kvůli současnému dění jsou všechny další návštěvy
odloženy na období, až se situace zlepší.


Taktéž se dopady pandemie promítly i do výroby našich výrobků. Z
důvodu pozastavení výroby většiny evropských a severoamerických
automobilek jsme nuceni výrobu výrazně ponížit. I přesto je naším cílem produkovat
maximální počet produktů, které je aktuálně poptáváno fungujícími automobilkami.
Dokud tedy budeme mít pro koho dodávat, budeme i nadále vyrábět.
Ve spolupráci s odbory a dle platné legislativy budeme tudíž i nadále pokračovat v
udržení závodu v nejvyšším možném stupni výroby s ohledem na současnou situaci.
Na závěr mi dovolte tímto popřát v této nelehké době mnoho sil, pevné nervy a
samozřejmě hodně zdraví nejen vám ale i vašim rodinám.

DUBNOVÉ AKCE ODLOŽENY
S politováním oznamujeme, že vzhledem k situaci ohledně koronaviru a omezení
výroby jsme nuceni akce plánované na duben odložit. Konkrétně se jedná o:
► přednášku z oblasti urologie 2.4. v závodě RAK2 (odloženo na podzim),
► prohlídky závodu RAK2 (odloženo na květen),
► hokejový turnaj v dubnu (odloženo na podzim),
► velikonoční trhy (trhy naplánujeme nejspíše jako součást Týdne udržitelného
rozvoje v červnu, případně se určitě uskuteční trhy před Vánoci).

Děkujeme za pochopení.

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU!
Závodní intranet s aktualitami ze závodu může být i ve
Vašem telefonu. Stáhněte si aplikaci Lumapps a pokud
ještě nemáte přístupová data, napište si o ně na e-mail:
barbora.kailova%z%valeo.com (RAK1) / andrea.stenglova
@valeo.com (RAK2). Buďte online!