Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině - Rakovník

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině


Postup na trhu práce
Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku Úřadu práce podle místa, kde má být práce vykonávána. O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně.


ZAMĚSTNAVATELÉ
Nejprve je třeba ohlásit volené pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa výkonu práce a současně vyjádřit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.


CIZINCI JIŽ PRACUJÍCÍ/PŘEDJEDNANÉ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR CIZINCI NOVĚ PŔÍCHOZÍ/BEZ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR
Nabídka práce v ČR zde
Povolení k zaměstnání
Jako cizinec budete k zaměstnání potřebovat povolení od Úřadu práce ČR. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádosti, kdy cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele písemně požádá krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k zaměstnání.


Důležité odkazy:
- Kontakty na krajské pobočky - https://www.uradprace.cz/krajske-pobocky;
- Hlášenka volného pracovního místa (oznamuje Úřadu práce zaměstnavatel) - https://www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-volnych-pracovnich-mist-up-cr;
- Databáze volných pracovních míst Úřadu práce ČR - Volná místa v ČR (uradprace.cz)
- Informace Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx


Žádost o povolení k zaměstnání (podává cizí stání příslušník sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, který za tím účelem předkládá plnou moc) - https://www.mpsv.cz/-/zadost-cizince-o-povoleni-k-zamestnani-o-prodlouzeni-povoleni-zamestnani-na-uzemi-ceske-republiky.


Informace k dávkám pomoci v hmotné nouzi
Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou dále žádat o všechny dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně o opakující se dávky příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, a i o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci.
O uvedené dávky lze požádat osobně podáním písemné žádosti na vytištěném formuláři na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR, podle místa skutečného pobytu, nebo elektronicky (formou odeslání vyplněných formulářů s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku, popř. s využitím elektronické identity).
Důležité odkazy:
Obecné informace: www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-3
Příspěvek na živobytí:

✓ Žádost a potřebné doklady: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti
✓ Video: www.youtube.com/watch?v=zjFvBfkKXJM
• Doplatek na bydlení:
✓ Žádost a potřebné doklady: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni
✓ Video: www.youtube.com/watch?v=mbqhCpJeXE8
Mimořádná okamžitá pomoc:
✓ Žádost a potřebné doklady: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
✓ Video: www.youtube.com/watch?v=h-aCUnNU4e8