Fwd: FW: Vyjádření MZ - respirátory na pracovišti od 25/10/2021 - Rakovník

Od: Jaroslav Souček <soucek.jaroslav%z%cmkos.cz>

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás o delším čase opět kontaktovat ve věci c-19 a ochrany zdraví při práci, a to dnes ve věci ochrany dýchacích cest.  

Ministerstvo zdravotnictví dne 22. října 2021 publikovalo v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a možný trend vývoje epidemiologické situace mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti. 

Nadále (i po platnosti nového MO, a to od 25. 10. 2021) platí pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének, ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. 

Na základě výše uvedeného je tedy umožněno zaměstnancům vykonávat práci bez ochranných prostředků dýchacích cest za předpokladu, že budou dodržovat výše uvedené  podmínky - tedy v případě pohybu ve vnitřních prostorách pracoviště s rozestupy většími než 1,5 metru.

Dále je zaměstnavateli dána možnost, aby bez ohledu na ustanovení čl. I bodu 1 písm. b), a to zejména minimální vzdálenost 1,5 metru, stanovil v návaznosti na hodnocení rizik specifický postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. V daném případě, pokud se nejedná o rizikový faktor, který je běžnou součástí práce, tak ochranný prostředek dýchacích cest není klasifikován jako osobní ochranný pracovní prostředek.

Text je publikován na stránka MZ.

Používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Stránky koronavirus.mzcr.cz jsou nyní mimo provoz; po obnovení funkčnosti budou informace opět uveřejněny v sekce „Pro zaměstnance a zaměstnavatele“ na koronavirus.mzcr.cz).

Případné otázky, prosím, směřujte na tento e-mail. Dovolil bych si Vás požádat o rozšíření informace v rámci Vašich kruhů.

 Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den!

 Matyáš.