Druhé setkání výborů ZO Valeo v roce 2023. - Podbořany

Druhé setkání výborů ZO Valeo v roce 2023.

Předsedové a místopředsedové ZO Valea  Rakovník, Žebrák, Humpolec a Podbořany se setkali tentokrát v Podbořanech na svém druhém letošním jednání.  Proběhla prohlídka závodu Podbořany a diskuze nad současnou situací v jednotlivých závodech.  Na jednání se dohodla další spolupráce fungování odborů Valeo v ČR. Dalším setkání proběhne v Humpolci 30.5.2023.