Konference odborů + zábava - Humpolec

Volební konference odborů + zábava - účast povinná.

 

Tak jako každý rok tak i letos se bude konat konference odborů. Termín je posunut na 7.5.2020 od 17:00 z důvodu podzimního vyjednávání Kolektivní smlouvy.

Letošní konference je volební. To znamená, že na konferenci proběhne volba předsedy, místopředsedy, hospodářky a členů výboru.

Přihláška na tuto akci znamená současně omluvu z pracoviště.

Detaily celé akce budou upřesněny později.