Změny v jídelně - Humpolec

Schůzka odborů vedení a Eurestu.

Vzhledem k velké nespokojenosti s kvalitou a množstvím jídla odbory pozvaly na společné jednání zástupce Eurestu a vedení.  Přinášíme vám pouze závěry tohoto jednání. Platnost bodů bude nejdéle od 1.12.2014

 

1. Menu číslo 4 nebylo využíváno, proto bylo zrušeno v jídelníčku. Je potřeba se soustředit při větším počtu strávníků na standardní jídla.

2. Vedení do konce listopadu vypracuje přesný seznam přestávek na jídlo. To znamená, že rozdělí jednotlivé linky na co možná nejmenší skupiny a přiřadí přesné časy na jídlo. Toto je z důvodu jednak malé kapacity jídelny, ale také z důvody front na jídlo, které se zde tvoří pokud jde na jídlo celá montáž. Požadavek odbory je aby toto bylo dodržováno ze strany vedoucích na linkách.

3. Jasnější jídelníček. U jídelníčku bude napsáno složení jídla. Někdy jsou názvy jídel nepochopitelné. Proto u tištěné verze budou vysvětlivky.

4.Jídelníček bude zadán do systému minimálně na 14 dní dopředu.

5. Eurest zajistí u výdeje jídla dostale personálu. (důvod urychlení výdeje jídla)

6. Eurest připraví ukázkové porce masa (současný stav  a návrh odborů). Toto pak budeme prezentovat vedení firmy a požadovat navýšení gramáže.

7. Systém kvality jídla. Tento bod byl nejvíce diskutován. Konečné řešení bude k dispozici až na konci listopadu.

První návrh: Před výdejem každého jídla bude komise složená ze zástupce Eurestu a 3 zástupců Valea (dobrovolníků) ochutnávat dovezené jídlo. Na základě vyhodnocení (chuťové a vizuální zkoušky) se bude postupovat podle stanoveného postupu na kterém pracujeme.

 

Doufáme, že se nám společně podaří zlepšit úroveň stravování v naší firmě.