Změna v kolektivní smlouvě - Humpolec

Veselé Vánoční svátky a šťastný start do Nového roku.

 

Jaké změny vás čekají v nové kolektivní smouvě pro rok 2012

V kolektivní smlouvě nás čekají dvě novinky

1. Zaměstnanci, kteří ještě nemají nárok podle kolektivní smlouvy na  5 týdnů dovolené, mají nárok na další placené pracovní volno nad rámec zákonné dovolené v počtu 5 pracovních dní.

2. Pokud zaměstnanec, který ve firmě odpracoval více jak 10 let a firma ho propustí z důvodu §52 písmeno e, náleží zaměstnanci bonus ve výši dvou průměrných platů. (V současné době není nic)


Mzdový předpis, novinky a změny:

Zaměstnavatel poskytne jako uznání a ocenění dlouhodobé pracovní činnosti zaměstnance pro zaměstnavatele při pracovních výročích zaměstnance tyto odměny:

 

po odpracování 3 let ve firmě                      3 000,- Kč,

při odpracování 5 let                                      5 000,- Kč,

při odpracování 10 let                                 10 000,- Kč,

při odpracování 15 let                                20 000,- Kč.

Zaměstnanec jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trvá alespoň dva roky při dovršení  50 let věku obdrží prémii 5000 Kč.

Při odchodu do důchodu zaměstnance a odpracované době minimálně 5 let obdrží zaměstnanec jako prémii 10% průměrné mzdy za každý odpracovaný rok až do výše max. 2 násobku průměrné mzdy.

Navýšení mzdy

5.1. Pro rok 2012 bude zaměstnavatelem všem zaměstnancům (s níže uvedenými výjimkami), jejichž pracovní poměr vznikl před 1.9.2011 navýšena mzda podle následujících pravidel:

 

Přímí zaměstnanci navýšení minimálně  3% ze základní mzdy.

Zaměstnanci ETAM/IC s hodnocením B-  minimálně 2%

Zaměstnanci ETAM/IC s hodnocením B  minimálně 3%

Zaměstnanci ETAM/IC s hodnocením B+  více než 3%

 

Toto zvýšení mzdy proběhne s účinnosti od 1.1.2012